Tu jesteś:
 

Statystyki

10 najczęściej odwiedzanych artykułów
1. UDZIELANIE PORAD OSOBOM I PODMIOTOM SEKTORA EKONOMII SPOŁECZNEJ - ZATRUDNIENIE SPECJALISTY DS. PRAWNYCH, SPECJALISTY DS. RACHUNKOWOŚCI W NGO, SPECJALISTY DS. PROMOCJI, MARKETINGU ORAZ ZARZĄDZANIA W NGO w ramach projektu „Wsparcie sektora ekonomii społecznej – szansą na rozwój Powiatu Lęborskiego” współfinansowanego przez Unię Europejską 3642
2. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3 - badanie potrzeb edukacyjnych dorosłych w powiecie lęborskim w powiązaniu z lokalnym i regionalnym rynkiem pracy - monitoring kształcenia ustawicznego służący wprowadzeniu zmian /modyfikacji kierunków kształcenia. 3117
3. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 10 - z powodu braku ofert na 16 części, zwracamy się ponownie z zapytaniem ofertowym dotyczącym opracowania skryptów przedmiotowych do e-learningu w zakresie egzaminów czeladniczych/mistrzowskich 3070
4. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5 - pełnienie funkcji doradcy zawodowego. 3059
5. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 - opracowanie skryptów przedmiotowych do e-learningu w zakresie egzaminów czeladniczych/mistrzowskich. 3021
6. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr PO.KU. 272.2.2.2012 W związku z realizacją projektu „Kształcenie ustawiczne przepustką do lepszego jutra” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zwracamy się ponownie z zapytaniem ofertowym dotyczącym opracowania skryptu przedmiotowego do e-learningu w zakresie egzaminów czeladniczych/mistrzowskich w zawodzie kosmetyczka. 2999
7. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr PO.KU.272.2.1.2012 W związku z realizacją projektu „Kształcenie ustawiczne przepustką do lepszego jutra” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zwracamy się ponownie z zapytaniem ofertowym dotyczącym opracowania skryptów przedmiotowych do e-learningu w zakresie egzaminów czeladniczych/mistrzowskich w 3 zawodach. 2939
8. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8 - na pełnienia funkcji specjalisty ds. obsługi technicznej w PCE. 2890
9. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2 - opracowanie skryptów przedmiotowych do e-learningu w zakresie komunikacji interpersonalnej, równości szans kobiet i mężczyzn, godzenia życia rodzinnego z zawodowym oraz treningu aktywizacji zawodowej. 2889
10. ZAPYTANIE OFERTOWE NR PO.DS.272.2.8.2012 - z powodu przekroczeniem ceny, jaką zamawiający przeznaczył na zrealizowanie czterech części ww. zamówienia w zapytaniu ofertowym nr PO.DS.272.2.5.2012, zwracamy się ponownie z zapytaniem ofertowym dotyczącym pełnienia w projekcie „Droga do samodzielności” funkcji eksperta ds. pracy z osobami opuszczającymi formy opieki zastępczej 2883
Pełne statystyki odwiedzanych artykułów
10 najczęściej odwiedzanych kategorii
1. Powiat Lęborski 540707
2. Strona główna 179014
3. 2015 26824
4. 2016 20337
5. 2014 9619
6. Zarządzenia Starosty 5454
7. Uchwały Rady Powiatu 5331
8. Uchwały Zarządu Powiatu 5273
9. 2010 4691
10. Protokoły z posiedzenia Zarządu 4595
Pełne statystyki odwiedzanych kategorii