2010-06-23 08:44:53

Zarządzenie Starosty nr 10/03


z dnia 3 października 2003 r. w sprawie: powołania Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego. więcej...

2010-06-23 08:44:09

Zarządzenie Starosty nr 9/03


z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji na dzień 31.12.2003 r. więcej...

2010-06-23 08:43:24

Zarządzenie Starosty nr 8/03


z dnia 03.06.2003 w sprawie dodania do jednolitego rzeczowego wykazu akt organów powiatu dodatkowego hasła kwalifikacyjnego więcej...

2010-06-23 08:42:29

Zarządzenie Starosty nr 7/03


z dnia 22.08.2003 w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Lęborku więcej...

2010-06-23 08:40:14

Zarządzenie Starosty nr 6/03


z dnia 03.06.2003 r. w sprawie: zasad organizacji i funkcjonowania systemu wykrywania w powiecie lęborskim. więcej...

2010-06-23 08:38:55

Zarządzenie Starosty nr 5/03


z dnia 13.03.2003 r. w sprawie zasad zaopatrywania pracowników w środki socjalne, ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze. więcej...

2010-06-23 08:36:37

Zarządzenie Starosty nr 4/03


z dnia 10.03.2003 r. w sprawie organizacji i zasad działania Zespołu Uzgodnień Dokumentacji Projektowej oraz w sprawie prowadzenia ewidencji sieci uzbrojenia terenu na obszarze Powiatu Lęborskiego więcej...

2010-06-23 08:35:36

Zarządzenie Starosty nr 3/03


z dnia 05.03.2003 w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania jednego mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej nr 1 i nr 2 w Lęborku w roku kalendarzowym 2003. więcej...

2010-06-23 08:34:47

Zarządzenie Starosty nr 2/03


z dnia 23.01.2003 r. w sprawie: ustalenia zadań w zakresie przygotowania i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej przez Szefów Obrony Cywilnej miast i gmin powiatu lęborskiego w 2003 r. więcej...

2010-06-23 08:33:25

Zarządzenie Starosty nr 1/03


z dnia 23.01.2003r. w sprawie: ustalenia planu działania w zakresie obrony cywilnej w 2003 r. więcej...