2010-06-23 08:30:58

Zarządzenie Starosty nr 17/02


z dnia 12.12.2002 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji na dzień 31.12.2002 r. więcej...

2010-06-23 08:29:38

Zarządzenie Starosty nr 16/02


z dnia 12 grudnia 2002r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla sprawdzenia znajomości zagadnień objętych Programem szkolenia w zakresie transportu drogowego taksówką. więcej...

2010-06-23 08:28:33

Zarządzenie Starosty nr 15/02


z dnia 15.11.2002 r. w sprawie: przeprowadzenia okresowe] kontroli ewidencji i obiegu dokumentów zawierających informacje niejawne oraz ich zakwalifikowania do zniszczenia. więcej...

2010-06-23 08:27:08

Zarządzenie Starosty nr 14/02


z dnia 17.09.2002 w sprawie dodania do jednolitego rzeczowego wykazu akt organów powiatu dodatkowego hasła kwalifikacyjnego więcej...

2010-06-23 08:26:12

Zarządzenie Starosty nr 13/02


z dnia 23.07.2002 w sprawie odpowiedzialności materialnej pracowników wydziałów Starostwa Powiatowego w Lęborku za mienie powierzone. więcej...

2010-06-23 08:23:05

Zarządzenie Starosty nr 12/02


z dnia 11.06.2002. w sprawie ustalenia procedury kontroli wewnętrznej wydatków dokonywanych ze środków publicznych Starostwa Powiatowego w Lęborku więcej...

2010-06-23 08:21:23

Zarządzenie Starosty nr 11/02


z dnia 27.05.2002 r. w sprawie powołania komisji likwidacyjnej środków trwałych i pozostałych środków trwałych w użytkowaniu więcej...

2010-06-23 08:20:17

Zarządzenie Starosty nr 10/02


z dnia 27.05.2002 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej /stałej/ środków trwałych i pozostałych środków trwałych w użytkowaniu więcej...

2010-06-23 08:18:42

Zarządzenie Starosty nr 9/02


Z dnia 27.05.2002 r. w sprawie: Wyznaczenia kierownika kancelarii tajnej w Starostwie Powiatowym w Lęborku. więcej...

2010-06-23 08:16:07

Zarządzenie Starosty nr 8/02


z dnia 20 maja 2002 roku w sprawie określenia zasad rachunkowości w powiecie Lęborskim więcej...

2010-06-23 08:15:02

Zarządzenie Starosty nr 7/02


Z dnia 17.05.2002 r. więcej...

2010-06-23 08:13:27

Zarządzenie Starosty nr 6/02


z dnia 27.03.2002 w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania jednego mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej fi 1 i fi 2 w Lęborku w roku kalendarzowym 2002. więcej...

2010-06-23 08:11:30

Zarządzenie Starosty nr 5/02


z dnia 1 marca 2002 r. w sprawie całkowitego zakazu prowadzenia przez pracowników Starostwa Powiatowego w Lęborku prywatnej działalności zarobkowej na terenie powiatu lęborskiego więcej...

2010-06-23 08:09:17

Zarządzenie Starosty nr 4/02


z dnia 20.02.2002r. w sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków. więcej...

2010-06-23 08:08:12

Zarządzenie Starosty nr 3/02


z dnia 11 lutego 2002 r. w sprawie: ustalenia kalendarzowego planu realizacji zadań obrony cywilnej i krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego w powiecie lęborskim w 2002 roku. więcej...

2010-06-23 08:02:22

Zarządzenie Starosty nr 2/02


z dnia 10 stycznia 2002 r. w sprawie: powołania Powiatowe] Komis] Bezpieczeństwa i Porządku. więcej...

2010-06-23 08:01:08

Zarządzenie Starosty nr 1/02


z dnia 04.01.2002 r. w sprawie: wprowadzenia do działalności służbowej Planu Ochrony Starostwa Powiatowego w Lęborku więcej...