2014-05-22 14:18:00

Zarządzenie Starosty nr 6/01


z dnia 8.06.2001 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Lęborku więcej...

2010-06-22 10:33:11

Zarządzenie Starosty nr 11/01


Z dnia 17.11.2001 r. w sprawie: stanowisk służbowych w Starostwie Powiatowym w Lęborku, których wykonywanie może łączyć się z dostępem do informacji niejawnych. więcej...

2010-06-22 10:31:27

Zarządzenie Starosty nr 10/01


z dnia 23.11.2001 r. w sprawie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji i likwidacji środków trwałych. więcej...

2010-06-22 10:29:47

Zarządzenie Starosty nr 9/01


z dnia 14 listopada 2001 r. w sprawie wyznaczenia administratorów bezpieczeństwa informacji o danych osobowych w systemach informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych będących w administrowaniu Starosty Lęborskiego. więcej...

2010-06-22 10:28:55

Zarządzenie Starosty nr 8/01


z dnia 24.10.2001r. w sprawie powołania zakładowej Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. więcej...

2010-06-22 10:26:06

Zarządzenie Starosty nr 7/01


z dnia 12.07.2001 r. w sprawie: zasad organizacji i funkcjonowania systemu wczesnego ostrzegania ISWOI w powiecie lęborskim. więcej...

2010-06-22 10:24:19

Zarządzenie Starosty nr 5/01


z dnia 6.06.2001 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 4/99 Starosty Lęborskiego z dnia 10 lutego 1999 L W sprawie ustalenia regulaminu pracy Starostwa Powiatowego w Lęborku więcej...

2010-06-22 10:23:32

Zarządzenie Starosty nr 4/01


z dnia 15.05.2001 w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania jednego mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej nr 1 i nr 2 w Lęborku w roku kalendarzowym 2001. więcej...

2010-06-22 10:22:43

Zarządzenie Starosty nr 3/01


z dnia 20 kwietnia 2001 roku. w sprawie: powołania zespołu ds. profilaktyki i zwalczania BSE pryszczycy na terenie powiatu lęborskiego. więcej...

2010-06-22 10:21:48

Zarządzenie Starosty nr 2/01


z dnia 28.02.2001 r. w sprawie zasad zaopatrywania pracowników w środki socjalne, ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze. więcej...

2010-06-22 10:20:18

Zarządzenie Starosty nr 1/01


Z dnia 14.02.2001 r. w sprawie: prowadzenia treningów systemu monitoringu zagrożeń, wykrywania i alarmowania w 2001 roku. więcej...