2010-06-21 10:18:06

Zarządzenie Starosty nr 15/00


z dnia 11.12.2000 r. w sprawie ustalenia regulaminu wewnętrznego Biura Rady Powiatu więcej...

2010-06-21 10:17:01

Zarządzenie Starosty nr 14/00


z dnia 11.12.2000 r. w sprawie: wyznaczenia zastępców Przewodniczącego i Sekretarza oraz określenia imiennego składu Powiatowego Komitetu Przeciwpowodzioweqo w Leborku. więcej...

2010-06-21 10:14:38

Zarządzenie Starosty nr 13/00


z dnia 28.11.2000 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na dostawy towarów i wykonywanie usług. więcej...

2010-06-21 10:14:07

Zarządzenie Starosty nr 12/00


z dnia 16.11.2000 r. w sprawie ustalenia Powiatowego Planu Reagowania Kryzysowego. więcej...

2010-06-21 10:12:29

Zarządzenie Starosty nr 11/00


z dnia 11 listopada 2000 r. w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Starostwa Powiatowego w Lęborku, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 13 Starosty Lęborskiego z dnia 21 czerwca 1999 r. w sprawie wprowadzenia w życie regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. więcej...

2010-06-21 10:11:05

Zarządzenie Starosty nr 10/00


z dnia 7 listopada 2000 r. w sprawie wyznaczenia administratora bezpieczeństwa informacji o danych osobowych w systemach informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych będących w administrowaniu Starosty Lęborskiego. więcej...

2010-06-21 10:09:35

Zarządzenie Starosty nr 9/00


z dnia 31.10.2000 r. w sprawie ustalenia regulaminu nagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Lęborku więcej...

2010-06-21 10:08:04

Zarządzenie Starosty nr 8/00


z dnia 04.10.2000 r. więcej...

2010-06-21 10:06:29

Zarządzenie Starosty nr 7/00


z dnia 14.09.2000 r. w sprawie: włączenia w wojewódzki system monitoringu zagrożeń, wykrywania i alarmowania jednostek organizacyjnych OC. więcej...

2010-06-21 10:05:18

Zarządzenie Starosty nr 6/00


z dnia 3 lipca 2000 r. w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Starostwa Powiatowego w Lęborku, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 13 Starosty Lęborskiego z dnia 21 czerwca 1999 r. w sprawie wprowadzenia w życie regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. więcej...

2010-06-21 10:03:58

Zarządzenie Starosty nr 5/00


z dnia 14.06.2000 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania jednego mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej nr 1 i nr 2 w Lęborku w roku kalendarzowym 2000. więcej...

2010-06-21 10:02:43

Zarządzenie Starosty nr 4/00


z dnia 15.05.2000.r. w sprawie zmiany Zarządzenia Wewnętrznego Nr 20/99 Starosty Powiatu Lęborskiego z dnia 17.11.1999 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji i likwidacji środków trwałych i przedmiotów nietrwałych więcej...

2010-06-21 09:58:38

Zarządzenie Starosty nr 3/00


z dnia 18.05.2000 r. więcej...

2010-06-21 09:55:19

Zarządzenie Starosty nr 2/00


z dnia 7.02.2000 roku w sprawie: prowadzenia treningów systemu monitoringu zagrożeń, wykrywania i alarmowania w 2000 roku. więcej...

2010-06-21 09:53:54

Zarządzenie Starosty nr 1/00


z dnia 20.01.2000 roku. w sprawie: ustalenia planu działań w zakresie realizacji zadań obrony cywilnej w powiecie lęborskim w 2000 roku. więcej...