2016-05-11 14:39:25

Zarządzenie Starosty nr 23/99


w sprawie instrukcji w zakresie inwentaryzacji aktywów i pasywów więcej...

2014-05-21 15:03:03

Zarządzenie Starosty nr 11/99


z dnia 20.04.1999 w sprawie wyznaczenia zastępców Przewodniczącego i Sekretarza oraz określenia imiennego składu Rejonowego Komitetu Przeciwpożarowego w Lęborku więcej...

2014-05-21 15:01:02

Zarządzenie Starosty nr 10/99


z dnia 15.04.1999 w sprawie powołania Zespołu ds. Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa więcej...

2010-06-18 10:12:46

Zarządzenie Starosty nr 22/99


Z DNIA 17.12.1999r.W SPRAWIE WPROWADZENIA ZAKŁADOWEGO PLANU KONT. więcej...

2010-06-18 10:09:45

Zarządzenie Starosty nr 21/99


z dnia 8 grudnia 1999 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 7/99 Starosty Lęborskiego z dnia 25 marca 1999 r. v sprawie powołania Rady Opiniodawczej przy Starostwie Powiatowym w Lęborku więcej...

2010-06-18 10:08:27

Zarządzenie Starosty nr 20/99


Z DNIA 17.11.1999r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji i likwidacji środków trwałych i przedmiotów nietrwałych. więcej...

2010-06-18 10:07:01

Zarządzenie Starosty nr 19/99


z dnia 2 września 1999r. w sprawie: zasad organizacji i funkcjonowania systemu wczesnego ostrzegania /SWO/, w powiecie lęborskim. więcej...

2010-06-18 10:04:49

Zarządzenie Starosty nr 18/99


Z dnia 5 sierpnia 1999r.W sprawie wyznaczenia administratora bezpieczeństwa informacji o danych osobowych w systemach informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych będących w administrowaniu Starosty Lęborskiego. więcej...

2010-06-18 10:01:23

Zarządzenie Starosty nr 17/99


z dnia 17 sierpnia 1999r. w sprawie: zasad, trybu i terminu opracowania w Starostwie Powiatowym założeń społeczno-gospodarczych i organizacyjnych do projektu budżetu powiatu oraz informacji o stanie mienia powiatowego. więcej...

2010-06-18 09:59:02

Zarządzenie Starosty nr 16/99


z dnia 12.08.1999 r. więcej...

2010-06-18 09:57:11

Zarządzenie Starosty nr 15/99


z dnia 28.06.1999 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo - księgowych. więcej...

2010-06-18 09:50:06

Zarządzenie Starosty nr 14/99


dnia 28 lipca 1999 r. w sprawie zarządzania bezpieczeństwem zbiorów danych osobowych oraz ochrony tychże danych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w Lęborku więcej...

2010-06-18 09:48:34

Zarządzenie Starosty nr 13/99


z dnia 21 czerwca 1999r. w sprawie wprowadzenie w życie regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. więcej...

2010-06-18 09:46:07

Zarządzenie Starosty nr 12/99


z dnia 1 czerwca 1999r. w sprawie: powołania Zespołu do opracowania „ Planu Reagowania Kryzysowego” dla Powiatu Lęborskiego. więcej...

2010-06-18 09:40:17

Zarządzenie Starosty nr 9/99


z dnia 25.03.1999 r. więcej...

2010-06-18 09:38:43

Zarządzenie Starosty nr 8/99


Z dnia 1 kwietnia 1999r. W sprawie powołania komisji opiniodawczej ds. oznakowania dróg. więcej...

2010-06-18 09:37:26

Zarządzenie Starosty nr 7/99


z dnia 25 marca 1999 r. w sprawie powołania Rady Opiniodawczej przy Starostwie Powiatowym w Lęborku więcej...

2010-06-18 09:36:03

Zarządzenie Starosty nr 6/99


z dnia 8.03.1999r. w sprawie: prowadzenia treningów systemu monitoringu zagrożeń, wykrywania i alarmowania w 1999r. więcej...

2010-06-18 09:28:56

Zarządzenie Starosty nr 5/99


Z DNIA 1.03.1999r. W SPRAWIE REALIZACJI ZADAŃ OBRONY CYWILNEJ W 1999r. więcej...

2010-06-18 09:26:49

Zarządzenie Starosty nr 4/99


z dnia 10 lutego 1999 r. w sprawie ustalenia regulaminu pracy Starostwa Powiatowego w Lęborku więcej...

2010-06-18 09:22:52

Zarządzenie Starosty nr 3/99


z dnia 8 lutego 1999 r. w sprawie ustalenia szczegółowych wytycznych dokonywania działalności kontrolnych. przepływu informacji oraz obiegu dokumentów pokontrolnych i odpowiedzi na zalecenia pokontrolne. więcej...

2010-06-18 09:02:22

Zarządzenie Starosty nr 2/99


Z dnia 1 lutego 1999r. w sprawie organizacji i zasad działania ZESPOŁU UZGODNIEŃ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ zwanego dalej "ZESPOŁEM" oraz w sprawie PROWADZENIA EWIDENCJI SIECI UZBROJENIA TECHNICZNEGO TERENU na obszarze powiatu Lęborskiego. więcej...

2010-06-18 08:59:56

Zarządzenie Starosty nr 1/99


z dnia 4 stycznia 1999r. w sprawie powołania komisji do sprawdzenia znajomości topografii. więcej...