2010-09-16 08:30:18

Mirosława Okrój


Starostwo Powiatowe w Lęborku - kierownik wydziału budownictwa (korekta oświadczenia) więcej...

2009-07-13 10:31:50

Wilkiel Jolanta


Dyrektor Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Lęborku więcej...

2009-07-13 10:26:18

Wilk Karolina


Podinspektor w Wydziale Komunikacji więcej...

2009-07-13 10:20:32

Szumańska Agnieszka


Dyrektor Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w Lęborku więcej...

2009-07-13 10:17:58

Szczepańska Teresa


Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Lęborku więcej...

2009-07-13 09:19:46

Iwona Sysik


Dyrektor Placówki Wielofunkcyjnej nr 1 w Lęborku więcej...

2009-07-13 09:14:32

Stencel Irena


Inspektor w Wydziale Komunikacji więcej...

2009-07-13 09:12:41

Siedlik Wojciech


Dyrektor Powiatowego Ogniska Artystycznego więcej...

2009-07-10 11:51:44

Sapiński Andrzej


Dyrektor Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku więcej...

2009-07-10 10:53:46

Rybak Danuta


Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Lęborku więcej...

2009-07-10 10:51:23

Rozwadowski Ryszard


Dyrektor Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycznych więcej...

2009-07-10 10:44:50

Ramczyk Katarzyna


Inspektor w Wydziale Komunikacji więcej...

2009-07-10 10:42:16

Popin Grzegorz


Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych więcej...

2009-07-10 10:39:25

Pepłowska Teresa


Inspektor w Wydziale Komunikacji więcej...

2009-07-10 10:36:02

Okrój Mirosława


Naczelnik Wydziału Budownictwa więcej...

2009-07-10 10:33:14

Obolewski Artur


Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacyjnego - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 więcej...

2009-07-10 10:28:30

Mikołajczyk Krystyna


Inspektor w Wydziale Komunikacji więcej...

2009-07-10 10:21:40

Mikołajczyk Danuta


Sekretarz więcej...

2009-07-09 10:44:18

Łukian Halina


Kierownik Referatu Praw Jazdy więcej...

2009-07-09 10:37:28

Łoczewska Iwona


Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Lęborku więcej...

2009-07-09 10:31:32

Libich Bogdan


Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 więcej...

2009-07-09 10:28:22

Krzesiński Bronisław


Geodeta Powiatowy - Naczelnik Wydziału Geodezji więcej...

2009-07-09 10:20:08

Kowalczyk Elżbieta


Dyrektor Placówki Wielofunkcyjnej nr 2 "Dom w Ogrodzie" w Lęborku więcej...

2009-07-09 10:07:56

Koszałka Bogusław


Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska więcej...

2009-07-09 10:03:44

Korda Zdzisław


Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie więcej...

2009-07-09 09:59:55

Konieczna Wanda


Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy więcej...

2009-06-23 11:11:36

Kardas Joanna


Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami więcej...

2009-06-23 11:04:56

Kaczykowski Zenon


Inspektor w Wydziale Komunikacji więcej...

2009-06-23 11:03:00

Kaczmarczyk Zbigniew


Nadleśniczy Nadleśnictwa Lębork więcej...

2009-06-23 10:57:34

Janik Grażyna


Skarbnik Powiatu więcej...

2009-06-19 10:04:30

Hauza Marian


Nadleśniczy Nadleśnictwa Cewice więcej...

2009-06-19 10:00:57

Gostkowska Jolanta


Inspektor w Wydziale Komunikacji więcej...

2009-06-19 09:56:56

Fijałkowska Bogumiła


Podinspektor w Wydziale Komunikacji więcej...

2009-06-19 09:54:20

Dominiecka Małgorzata


Z-ca dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy więcej...

2009-06-19 09:49:44

Buczak Dariusz


Naczelnik Wydziału Komunikacji więcej...

2009-06-19 09:47:37

Bresler Małgorzata


Dyrektor Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu więcej...

2009-06-19 09:32:08

Bożek Teresa


Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych więcej...

2009-06-19 09:24:17

Biały Marek


Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 więcej...

2009-05-26 10:34:53

Woronowicz Jacek


Radny więcej...

2009-05-26 10:33:38

Więckowski Dariusz


Radny więcej...

2009-05-26 10:31:41

Rybicki Mirosław


Radny więcej...

2009-05-26 10:30:11

Rabka Tadeusz


Radny więcej...

2009-05-26 10:28:37

Pujsza-Pomorska Agnieszka


Radny więcej...

2009-05-26 10:26:28

Piórkowski Witold


Radny więcej...

2009-05-26 10:25:06

Muzykiewicz Adela


Radny więcej...

2009-05-26 10:22:45

Lisiecki Zygmunt


Radny więcej...

2009-05-26 10:21:25

Lewandowski Zbigniew


Radny więcej...

2009-05-26 10:20:01

Głombiewski Edmund


Radny więcej...

2009-05-26 10:18:27

Dziembowski Andrzej


Radny więcej...

2009-05-26 10:16:59

Chojnacki Zdzisław


Radny więcej...

2009-05-26 10:13:51

Borek Marian


Radny więcej...

2009-05-25 11:17:15

Tyburski Wiktor


Wicestarosta, Radny więcej...

2009-05-25 11:12:59

Tutak Tomasz


Członek Zarządu, Radny więcej...

2009-05-25 11:09:26

Pruszak Krzysztof


Członek Zarządu, Radny więcej...

2009-05-25 10:52:31

Walkusz Waldemar


Przewodniczący Rady więcej...

2009-05-25 10:42:52

Wenta Ryszard


Starosta, Radny więcej...

2009-05-25 10:32:41

Barański Maciej


Członek Zarządu, Radny więcej...

2009-05-25 10:06:28

Adamek Krystyna


Kierownik Referatu Ewidencji Gruntów w Wydziale Geodezji więcej...