2016-06-08 08:29:08

Zarządzenie Starosty nr 24/2016 z dnia 2 czerwca 2016 roku


w sprawie odwołania członka Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lęborku więcej...

2016-06-01 09:55:03

Zarządzenie Starosty nr 23/2016 z dnia 25 maja 2016 roku


w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia pod nazwą "Urząd-2016" więcej...

2016-05-24 14:38:06

Zarządzenie Starosty nr 22/2016 z dnia 24 maja 2016 roku


w sprawie ustalenia godzin pracy w dniu 27 maja 2016 r. w Starostwie Powiatowym w Lęborku więcej...

2016-05-20 14:11:03

Zarządzenie Starosty nr 21/2016 z dnia 20 maja 2016 roku


w sprawie powołania stałej Komisji Likwidacyjnej środków trwałych, pozostałych środków trwałych w Starostwie Powiatowym w Lęborku więcej...

2016-04-29 10:38:19

Zarządzenie Starosty nr 20/2016 z dnia 19 kwietnia 2016 roku


w sprawie ustalenia godzin pracy w dniu 2 maja 2016 r. w Starostwie Powiatowym w Lęborku więcej...

2016-04-22 12:15:57

Zarządzenie Starosty nr 19/2016 z dnia 19 kwietnia 2016 roku


w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Starostwa Powiatowego w Lęborku więcej...

2016-04-18 11:19:18

Zarządzenie Starosty nr 18/2016 z dnia 15 kwietnia 2016 roku


w sprawie zmiany Zarządzenia nr 5/2009 Starosty Lęborskiego w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Starostwie powiatowym w Lęborku więcej...

2016-04-15 11:42:20

Zarządzenie Starosty nr 17/2016 z dnia 14 kwietnia 2016 roku


w sprawie zmiany Zarządzenia nr 2/2016 Starosty Lęborskiego z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Lęborku więcej...

2016-03-29 12:58:31

Zarządzenie Starosty nr 16/2016 z dnia 18 marca 2016 roku


w sprawie zmiany Zarządzenia nr 22/2015 Starosty Lęborskiego z dnia 16 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zasad przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Lęborku więcej...

2016-03-23 14:48:25

Zarządzenie Starosty nr 15/2016 z dnia 18 marca 2016 roku


w sprawie powołania Komisji Socjalnej w Starostwie Powiatowym w Lęborku więcej...

2016-03-18 10:12:15

Zarządzenie Starosty nr 14/2016 z dnia 17 marca 2016 roku


w sprawie ustalenia godzin pracy w dniu 25 marca 2016 r. w Starostwie Powiatowym w Lęborku więcej...

2016-03-11 11:05:30

Zarządzenie Starosty nr 13/2016 z dnia 09 marca 2016 roku


w sprawie odwołania członków Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lęborku więcej...

2016-03-11 11:04:14

Zarządzenie Starosty nr 12/2016 z dnia 09 marca 2016 roku


w sprawie powołania członka Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lęborku więcej...

2016-03-09 13:30:53

Zarządzenie Starosty nr 11/2016 z dnia 08 marca 2016 roku


w sprawie ustalenia Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Lęborku więcej...

2016-02-19 10:00:33

Zarządzenie Starosty nr 10/2016 z dnia 16 lutego 2016 roku


w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Lęborskiego więcej...

2016-02-11 11:02:47

Zarządzenie Starosty nr 9/2016 z dnia 9 lutego 2016 roku


w sprawie rozbudowy jednolitego rzeczowego wykazu akt dla organów powiatu i starostw powiatowych więcej...

2016-02-09 10:27:21

Zarządzenie Starosty nr 8/2016 z dnia 8 lutego 2016 roku


w sprawie powołania Kapituły Certyfikatu Promocji Ziemi Lęborskiej więcej...

2016-02-09 10:23:30

Zarządzenie Starosty nr 7/2016 z dnia 3 lutego 2016 roku


w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania jednego mieszkańca/dziecka w domach pomocy społecznej i placówce opiekuńczo - wychowawczej Powiatu Lęborskiego w roku kalendarzowym 2016 więcej...

2016-01-28 14:14:53

Zarządzenie Starosty nr 6/2016 z dnia 28 stycznia 2016 roku


w sprawie organizacji Punktu Kontaktowego Host Nation Support (HNS) w Starostwie Powiatowym w Lęborku związanego z przemieszczeniem i pobytem wojsk sojuszniczych na terenie powiatu lęborskiego. więcej...

2016-01-28 14:10:57

Zarządzenie Starosty nr 5/2016 z dnia 28 stycznia 2016 roku


w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu wczesnego ostrzegania (SWO)oraz systemu wykrywania i alarmowania (SWA) na terenie powiatu lęborskiego więcej...

2016-01-28 09:23:12

Zarządzenie Starosty nr 4/2016 z dnia 22 stycznia 2016 roku


w sprawie powołania składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku więcej...

2016-01-28 07:59:15

Zarządzenie Starosty nr 3/2016 z dnia 12 stycznia 2016 roku


w sprawie zmiany Zarządzenia nr 22/2015 Starosty Lęborskiego z dnia 16 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zasad przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w lLęborku więcej...

2016-01-14 10:00:20

Zarządzenie Starosty nr 2/2016 z dnia 12 stycznia 2016 roku


w sprawie ustalenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Lęborku więcej...

2016-01-07 10:20:53

Zarządzenie Starosty nr 1/2016 z dnia 5 stycznia 2016 roku


w sprawie ustalenia schematu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lęborku więcej...