2014-10-03 07:56:49

Joanna Ewa Sawińska-Majer


dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Lęborku więcej...

2014-07-17 09:02:31

Wiesław Krefft


Naczelnik Wydziału Budownictwa więcej...

2014-06-06 13:00:38

Edmund Głombiewski


radca prawny w ZUS o/Słupsk więcej...

2014-06-06 12:55:10

Jolanta Szajowska


właściciel PZOZ Intermedica więcej...

2014-06-06 12:50:18

Agnieszka Pujsza-Pomorska


główna księgowa w PPU Robex Sp. z o.o. więcej...

2014-06-06 12:45:37

Dariusz Więckowski


Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska więcej...

2014-06-06 12:41:39

Irena Sapińska


Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarka - lekarz stomatolog więcej...

2014-06-06 12:35:42

Ryszard Wenta


wicestarosta lęborski więcej...

2014-06-06 12:32:49

Grzegorz Palasz


emeryt więcej...

2014-06-06 12:28:41

Zbigniew Lewandowski


Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska - gabinet hirurgiczny więcej...

2014-06-06 12:24:27

Jacek Woronowicz


lekarz weterynarii więcej...

2014-06-06 12:20:23

Teresa Ossowska-Szara


nauczyciel w Zespole Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu w Lęborku więcej...

2014-06-06 12:15:39

Hubert Namyślak


aplikant adwokacki więcej...

2014-06-06 12:06:33

Mirosław Lis


własna działalność gospodarcza więcej...

2014-06-06 12:02:22

Tadeusz Rabka


dyrektor Szkoły Podstawowej w Łebie więcej...

2014-06-06 11:57:52

Krzysztof Pruszak


dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Wsi Lęborskiej więcej...

2014-06-06 11:47:30

Tomasz Tutak


nauczyciel w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Lęborku więcej...

2014-06-06 11:42:36

Maciej Barański


dyrektor Gimnazjum nr 1 w Lęborku więcej...

2014-06-06 11:37:29

Zdzisław Chojnacki


inspektor ds. planowania przestrzennego, p.o. kierownika referatu rolnictwa, gospodarki gruntami, planowania przestrzennego i ochrony środowiska więcej...

2014-06-06 11:29:54

Wiktor Tyburski


starosta lęborski więcej...

2014-05-16 10:35:41

Andrzej Sapiński


dyrektor Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku więcej...

2014-05-16 08:56:42

Wiktor Tyburski


starosta lęborski więcej...

2014-05-16 08:54:47

Waldemar Walkusz


dyrektor Zespołu Szkół nr 3 w Lęborku więcej...

2014-05-15 12:19:02

Wojciech Siedlik


dyrektor Powiatowego Ogniska Artystycznego w Lęborku więcej...

2014-05-12 13:26:56

Iwona Łoczewska


dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lęborku więcej...

2014-05-09 11:08:41

Zenon Kaczykowski


inspektor w Wydziale Komunikacji więcej...

2014-05-09 11:04:50

Teresa Bożek


dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Lęborku więcej...

2014-05-09 11:00:37

Marek Biały


dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Lęborku więcej...

2014-05-09 10:56:13

Artur Obolewski


dyrektor Powiatowego Centrum Edukacyjnego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Lęborku więcej...

2014-05-09 10:51:02

Agata Sadło


podinspektor w Wydziale Komunikacji więcej...

2014-05-09 10:46:22

Jolanta Gostkowska


inspektor w Wydziale komunikacji więcej...

2014-05-09 10:41:42

Irena Stencel


inspektor w Wydziale komunikacji więcej...

2014-05-09 10:39:42

Bogusława Lis-Zielińska


zastępca kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku więcej...

2014-05-09 10:31:51

Krystyna Mikołajczyk


inspektor w Wydziale Komunikacji więcej...

2014-05-09 10:26:40

Teresa Pepłowska


inspektor w Wydziale Komunikacji więcej...

2014-05-09 10:23:44

Bogumiła Fijałkowska


podinspektor w Wydziale Komunikacji więcej...

2014-05-09 09:57:57

Danuta Rybak


dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lęborku więcej...

2014-05-09 09:45:16

Katarzyna Ramczyk


inspektor w Wydziale Komunikacji więcej...

2014-05-09 09:42:33

Iwona Sysik


dyrektor Placówki Wielofunkcyjnej nr 1 w Lęborku więcej...

2014-05-09 09:32:22

Danuta Mikołajczyk


Sekretarz Powiatu Lęborskiego więcej...

2014-05-09 09:27:49

Halina Łukian


kierownik Referatu Praw Jazdy więcej...

2014-05-09 09:09:56

Dariusz Buczak


Naczelnik Wydziału Komunikacji więcej...

2014-05-09 08:59:57

Bronisław Krzesiński


Naczelnik Wydziału Geodezji więcej...

2014-05-08 15:02:00

Krystyna Adamek


kierownik Referatu Ewidencji Gruntów i Budynków więcej...

2014-05-08 14:57:27

Ryszard Wenta


wicestarosta lęborski więcej...

2014-05-08 14:53:23

Agnieszka Szumańska


dyrektor Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Lęborku więcej...

2014-05-08 14:44:23

Grzegorz Popin


dyrektor Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku więcej...

2014-05-08 14:38:24

Bogdan Libich


dyrektor Zespołu szkół Ogólnokształcących nr 1 w Lęborku więcej...

2014-05-08 14:07:33

Wanda Konieczna


dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lęborku więcej...

2014-05-08 13:58:46

Małgorzata Dominiecka


z-ca dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Lęborku więcej...

2014-05-08 13:33:06

Jolanta Wilkiel


dyrektor Domu Pomocy Społecznej nr 1 w Lęborku więcej...

2014-05-08 13:20:22

Teresa Szczepańska


dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Lęborku więcej...

2014-05-08 11:51:40

Małgorzata Bresler


dyrektor Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu w Lęborku więcej...

2014-05-08 11:44:48

Mirosława Okrój


Naczelnik Wydziału Budownictwa więcej...

2014-05-08 11:39:05

Zdzisław Korda


kierownik Powiatowego Centrum pomocy Rodzinie w Lęborku więcej...

2014-05-08 11:30:52

Krzysztof Pruszak


Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Wsi Lęborskiej więcej...

2014-05-08 11:25:17

Grażyna Janik


Skarbnik Powiatu Lęborskiego więcej...

2014-05-08 11:19:22

Tomasz Tutak


Nauczyciel w ZSO nr 1 w Lęborku więcej...

2014-05-08 11:12:35

Maciej Barański


Dyrektor Gimnazjum nr 1 w Lęborku więcej...

2014-05-08 11:04:34

Violetta kurkiewicz-Zajączkowska


Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska więcej...

2014-04-15 10:47:40

Kazimierz Ostapko


inspektor w Wydziale Budownictwa więcej...