2014-12-22 10:58:25

Zarządzenie Starosty nr 22/2014


w sprawie wprowadzenia "Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego" w Starostwie Powiatowym w Lęborku więcej...

2014-12-17 14:18:31

Zarządzenie Starosty nr 21/2014


w sprawie ustalenia godzin pracy w dniu 24 grudnia 2014 r. w Starostwie Powiatowym w Lęborku więcej...

2014-12-08 08:52:09

Zarządzenie Starosty nr 20/2014


w sprawie procedur kontroli wewnętrznej w Starostwie Powiatowym w Lęborku więcej...

2014-11-27 13:31:07

Zarządzenie Starosty nr 19/2014


w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym w Lęborku więcej...

2014-11-19 08:31:22

Zarządzenie Starosty nr 18/2014


w sprawie wprowadzenia i zatwierdzenia dokumentacji ochrony informacji niejawnych o klauzuli "Zastrzeżone" w Starostwie Powiatowym w Lęborku więcej...

2014-11-18 08:04:12

Zarządzenie Starosty nr 17/2014


w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników w Starostwie powiatowym w Lęborku więcej...

2014-11-14 08:37:52

Zarządzenie Starosty nr 16/2014


w sprawie powołania Inspektora Bezpieczeństwa Teleinformatycznego oraz Administratora Systemu Teleinformatycznego w Starostwie powiatowym w Lęborku więcej...

2014-10-27 14:06:45

Zarządzenie Starosty nr 15/2014


w sprawie powołania Zespołów do korekty składów kart do głosowania do Rady Powiatu Lęborskiego w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku. więcej...

2014-10-03 09:10:19

Zarządzenie Starosty nr 14/2014


w sprawie zmiany zarządzenia Nr 16/2011 Starosty Lęborskiego z dnia 25 lipca 2011 roku, w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego i Procedur Audytu Wewnętrznego więcej...

2014-08-20 10:07:09

Zarządzenie Starosty nr 13/2014


w sprawie przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarze obrębów: Charbrowo, Wrzeście, gmina Wicko więcej...

2014-08-08 08:52:33

Zarządzenie Starosty nr 12/2014


w sprawie utworzenia systemu stałych dyżurów w Powiecie Lęborskim więcej...

2014-05-28 12:09:19

Zarządzenie Starosty nr 11/2014


w sprawie odwołania członka Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lęborku więcej...

2014-05-28 12:08:01

Zarządzenie Starosty nr 10/2014


w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania dotyczącego zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na zorganizowanie wycieczki edukacyjnej do Gdyni do Parku Naukowo - Technologicznego oraz wskazanego przez Zamawiającego renomowanego zakładu pracy, dla uczniów i opiekunów z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Lęborku i Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Lęborku w okresie maj/czerwiec 2014r. w ramach projektu pn. "Tandem do świetlanej przyszłości" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. więcej...

2014-05-23 12:15:25

Zarządzenie Starosty nr 9/2014


w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania dotyczącego zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na organizację i przeprowadzenie kursu programowania w języku Java i C# wraz z językiem angielskim zawodowym dla 1 uczestniczki projektu "Droga do samodzielności" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. więcej...

2014-05-05 15:14:45

Zarządzenie Starosty nr 8/2014


w sprawie powołania członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Lęborskim więcej...

2014-04-28 14:48:12

Zarządzenie Starosty nr 7/2014


w sprawie odwołania członka powiatowego zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lęborku więcej...

2014-04-28 08:42:12

Zarządzenie Starosty nr 6/2014


w sprawie zmiany Regulaminu pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Lęborku wprowadzonego Zarządzeniem nr 24/2013 r. Starosty Lęborskiego z dnia 25 października 2013 r. więcej...

2014-04-28 08:40:13

Zarządzenie Starosty nr 5/2014


w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania dotyczącego zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na organizację i przeprowadzenie kursu programowania w języku Java i C# wraz z językiem angielskim zawodowym dla 1 uczestniczki projektu "Droga do samodzielności" współfinansowanego e środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego więcej...

2014-04-08 09:31:44

Zarządzenie Starosty nr 4/2014


w sprawie utworzenia i zakresu działania zespołu do spraw rozpatrywania wniosków o dofinansowanie kosztów utworzenia warsztatów terapii zajęciowej więcej...

2014-03-18 08:17:55

Zarządzenie Starosty nr 3/2014


w sprawie powołania członka Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lęborku więcej...

2014-02-21 07:53:23

Zarządzenie Starosty nr 2/2014


w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Starostwie Powiatowym w Lęborku więcej...

2014-02-10 08:26:58

Zarządzenie Starosty nr 1/2014


w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania jednego mieszkańca/dziecka w domach pomocy społecznej i placówce opiekuńczo - wychowawczej Powiatu Lęborskiego w roku kalendarzowym 2014 więcej...