2013-06-03 12:53:57

Dariusz Więckowski


Radny Powiatu Lęborskiego więcej...

2013-06-03 12:53:13

Jacek Woronowicz


Radny Powiatu Lęborskiego więcej...

2013-06-03 12:52:28

Ryszard Wenta


Radny Powiatu Lęborskiego więcej...

2013-06-03 12:51:53

Wiktor Tyburski


Radny Powiatu Lęborskiego więcej...

2013-06-03 12:49:37

Edmund Głombiewski


Radny Powiatu Lęborskiego więcej...

2013-06-03 12:48:03

Agnieszka Pujsza-Pomorska


Radna Powiatu Lęborskiego więcej...

2013-06-03 12:47:08

Irena Sapińska


Radna Powiatu Lęborskiego więcej...

2013-06-03 12:46:09

Zdzisław Chojnacki


Radny Powiatu Lęborskiego więcej...

2013-06-03 12:45:20

Mirosław Lis


Radny Powiatu Lęborskiego więcej...

2013-06-03 12:44:15

Zbigniew Lewandowski


Radny Powiatu Lęborskiego więcej...

2013-06-03 12:42:01

Krzysztof Pruszak


Radny Powiatu Lęborskiego więcej...

2013-06-03 12:41:13

Tadeusz Rabka


Radny Powiatu Lęborskiego więcej...

2013-06-03 12:40:04

Teresa Ossowska-Szara


Radna Powiatu Lęborskiego więcej...

2013-06-03 12:37:35

Hubert Namyślak


Radny Powiatu Lęborskiego więcej...

2013-06-03 12:36:43

Grzegorz Palasz


Radny Powiatu Lęborskiego więcej...

2013-06-03 12:35:49

Tomasz Tutak


Radny Powiatu Lęborskiego więcej...

2013-06-03 12:34:46

Maciej Barański


Radny Powiatu Lęborskiego więcej...

2013-06-03 12:33:34

Jolanta Szajowska


Radna Powiatu Lęborskiego więcej...

2013-05-21 15:24:14

Maciej Barański


Członek Zarządu Powiatu Lęborskiego więcej...

2013-05-20 09:00:45

Wiktor Tyburski


Starosta Lęborski więcej...

2013-05-20 08:59:33

Waldemar Walkusz


dyrektor Zespołu Szkół nr 3 w Lęborku więcej...

2013-05-15 09:56:26

Zdzisław Korda


kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku więcej...

2013-05-14 11:49:08

Artur Obolewski


dyrektor Powiatowego Centrum Edukacyjnego - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Lęborku więcej...

2013-05-13 11:09:55

Grzegorz Popin


dyrektor Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycznych nr 1 w Lęborku więcej...

2013-05-10 08:34:11

Tomasz Tutak


Członek Zarządu Powiatu Lęborskiego więcej...

2013-05-09 10:43:35

Bogdan Libich


dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Lęborku więcej...

2013-05-09 10:41:30

Małgorzata Dominiecka


z-ca dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Lęborku więcej...

2013-05-09 10:26:39

Bogusława Lis-Zielińska


z-ca kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku więcej...

2013-05-09 10:23:57

Wanda Konieczna


dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lęborku więcej...

2013-05-09 10:22:50

Zenon Kaczykowski


inspektor w Wydziale Komunikacji więcej...

2013-05-09 10:21:36

Elżbieta Kowalczyk


dyrektor Placówki Wielofunkcyjnej nr 2 "Dom w Ogrodzie" w Lęborku więcej...

2013-05-09 10:19:34

Małgorzata Bresler


dyrektor Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu w Lęborku więcej...

2013-05-09 10:17:31

Wojciech Siedlik


dyrektor Powiatowego Ogniska Artystycznego w Lęborku więcej...

2013-05-09 10:16:02

Grażyna Janik


Skarbnik Powiatu Lęborskiego więcej...

2013-05-09 10:14:01

Halina Łukian


kierownik Referatu Praw Jazdy więcej...

2013-05-09 10:12:31

Teresa Pepłowska


inspektor w Wydziale Komunikacji więcej...

2013-05-09 10:11:27

Mirosława Okrój


Naczelnik Wydziału Budownictwa więcej...

2013-05-09 10:10:15

Krystyna Mikołajczyk


inspektor w Wydziale Komunikacji więcej...

2013-05-09 10:08:23

Agata Sadło


podinspektor w Wydziale Komunikacji więcej...

2013-05-09 10:07:26

Jolanta Gostkowska


inspektor w Wydziale Komunikacji więcej...

2013-05-09 10:06:06

Iwona Łoczewska


dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lęborku więcej...

2013-05-09 10:01:01

Irena Stencel


inspektor w Wydziale Komunikacji więcej...

2013-05-07 14:25:20

Teresa Szczepańska


dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Lęborku więcej...

2013-05-07 14:23:59

Krystyna Adamek


kierownik Referatu Ewidencji Gruntów i Budynków więcej...

2013-05-07 14:21:20

Andrzej Sapiński


dyrektor Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku więcej...

2013-05-07 14:19:52

Agnieszka Szumańska


dyrektor Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Lęborku więcej...

2013-05-07 14:18:21

Katarzyna Ramczyk


inspektor w Wydziale Komunikacji więcej...

2013-05-07 14:17:15

Krzysztof Pruszak


Członek Zarządu Powiatu Lęborskiego więcej...

2013-05-07 14:14:50

Ryszard Wenta


Wicestarosta Lęborski więcej...

2013-05-07 14:13:34

Violetta Kurkiewicz-Zajączkowska


Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska więcej...

2013-05-07 14:11:46

Bronisław Krzesiński


Naczelnik Wydziału Geodezji więcej...

2013-05-07 14:10:34

Elżbieta Wilkiel


dyrektor Domu Pomocy Społecznej nr 1 w Lęborku więcej...

2013-05-07 14:09:01

Marek Biały


dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Lęborku więcej...

2013-05-07 14:07:38

Iwona Sysik


dyrektor Placówki Wielofunkcyjnej nr 1 w Lęborku więcej...

2013-05-07 14:06:09

Danuta Mikołajczyk


Sekretarz Powiatu Lęborskiego więcej...

2013-05-07 14:04:56

Danuta Rybak


dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lęborku więcej...

2013-05-07 14:03:26

Bogumiła Fijałkowska


podinspektor w Wydziale Komunikacji więcej...

2013-05-07 14:00:08

Joanna Kardas


Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami więcej...

2013-05-07 13:58:02

Teresa Bożek


dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Lęborku więcej...

2013-05-07 13:56:10

Dariusz Buczak


Naczelnik Wydziału Komunikacji więcej...

2013-04-09 13:21:55

Bogusława Grażyna Lis-Zielińska


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku - zastępca kierownika więcej...