2013-12-04 13:16:37

Zarządzenie Starosty nr 26/2013


w sprawie ustalenia godzin pracy w dniu 24 grudnia 2013 r. w Starostwie Powiatowym w Lęborku więcej...

2013-12-04 13:15:42

Zarządzenie Starosty nr 25/2013


w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji w Starostwie powiatowym w Lęborku więcej...

2013-11-07 10:17:09

Zarządzenie Starosty nr 24/2013


w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Starostwa Powiatowego w Lęborku więcej...

2013-10-16 14:14:57

Zarządzenie Starosty nr 23/2013


w sprawie archiwizowania dokumentacji projektu "Rewitalizacja Europejskiego Szlaku na Obszarze Południowego Bałtyku - Pomorska Droga św. Jakuba". więcej...

2013-10-16 07:54:58

Zarządzenie Starosty nr 22/2013


w sprawie wprowadzenia zmian procedur kontroli wewnętrznej w Starostwie powiatowym w Lęborku więcej...

2013-10-03 08:28:30

Zarządzenie Starosty nr 21/2013


w sprawie ustalenia w Starostwie Powiatowym w Lęborku dnia wolnego od pracy za odpracowaniem. więcej...

2013-10-03 08:26:24

Zarządzenie Starosty nr 20/2013


w sprawie kontroli rozbiórki obiektów tymczasowych więcej...

2013-10-03 08:26:04

Zarządzenie Starosty nr 19/2013


w sprawie funkcjonowania kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem w Starostwie Powiatowym w Lęborku. więcej...

2013-10-03 08:24:58

Zarządzenie Starosty nr 18/2013


w sprawie wprowadzenia Procedury realizacji i kontroli projektu pn. „DROGOWSKAZ – od bierności do aktywności” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego więcej...

2013-10-03 08:24:37

Zarządzenie Starosty nr 17/2013


w sprawie zasad zaopatrywania pracowników Starostwa Powiatowego w Lęborku w środki socjalne, ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze. więcej...

2013-10-03 08:24:20

Zarządzenie Starosty nr 16/2013


w sprawie wprowadzenia Procedury realizacji i kontroli projektu pn. "Samo-dzielni" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. więcej...

2013-10-03 08:21:54

Zarządzenie Starosty nr 15/2013


w sprawie wprowadzenia Procedury realizacji i kontroli projektu pn. "ZaPaL się do zawodu - zawodowo w Powiecie Lęborskim" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. więcej...

2013-08-20 09:10:58

Zarządzenie Starosty nr 14/2013


w sprawie powołania członka Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o niepełnosprawności w Lęborku więcej...

2013-07-26 12:47:24

Zarządzenie Starosty nr 13/2013


w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do rekrutacji użytkowników projektu innowacyjnego testującego "Droga do samodzielności" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego więcej...

2013-07-26 12:44:43

Zarządzenie Starosty nr 12/2013


w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do rekrutacji osób usamodzielnianych - bezpośrednich odbiorców wsparcia w ramach projektu innowacyjnego testującego "Droga do samodzielności" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego więcej...

2013-07-04 09:40:43

Zarządzenie Starosty nr 11/2013


w sprawie przygotowania i zapewnienia działania systemu wykrywania i alarmowania (SWA) oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach (SWO) w Powiecie Lęborskim więcej...

2013-06-17 14:25:20

Zarządzenie Starosty nr 10/2013


w sprawie nałożenia obowiązku realizacji zadań obronnych przez SPS ZOZ w Lęborku więcej...

2013-05-20 08:24:18

Zarządzenie Starosty nr 9/2013


w sprawie zmiany Zarządzenia nr 4/2009 z dnia 27.01.2009r. w sprawie wyznaczenia osób do udzielenia pierwszej pomocy oraz wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpożarowej. więcej...

2013-04-16 11:33:14

Zarządzenie Starosty nr 8/2013


w sprawie wprowadzenia regulaminu przeprowadzania przetargu ofert pojazdów, które stały się własnością Powiatu Lęborskiego na podstawie orzeczeń sądu o ich przepadku oraz regulaminu przeprowadzania licytacji pojazdów przejętych przez Powiat Lęborski na podstawie postanowienia sądu. więcej...

2013-04-11 08:08:30

Zarządzenie Starosty nr 7/2013


w sprawie uchylenia Regulaminu udzielenia zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Lęborku więcej...

2013-03-21 12:06:37

Zarządzenie Starosty nr 6/2013


w sprawie ustalenia w Starostwie Powiatowym w Lęborku dnia wolnego od pracy za odpracowaniem więcej...

2013-02-12 13:19:29

Zarządzenie Starosty nr 5/2013


w sprawie wprowadzenia Procedury realizacji i kontroli projektu pn. „Z edukacją za pan brat” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego więcej...

2013-02-07 12:24:17

Zarządzenie Starosty nr 4/2013


w sprawie powołania członka Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lęborku więcej...

2013-02-07 11:13:46

Zarządzenie Starosty nr 3/2013


w sprawie wprowadzenia zmian procedur kontroli wewnętrznej w Starostwie Powiatowym w Lęborku więcej...

2013-01-28 13:22:43

Zarządzenie Starosty nr 2/2013


w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania jednego mieszkańca/dziecka w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych Powiatu Lęborskiego w roku kalendarzowym 2013. więcej...

2013-01-28 13:21:49

Zarządzenie Starosty nr 1/2013


w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku więcej...