2012-05-31 11:35:12

Jacek Woronowicz


Przychodnia weterynaryjna - lekarz weterynarii więcej...

2012-05-31 11:34:18

Dariusz Więckowski


Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Vivax w Nowej Wsi Lęborskiej - kierownik więcej...

2012-05-31 11:32:26

Wiktor Tyburski


Starosta Lęborski więcej...

2012-05-31 11:31:10

Jolanta Ewa Szajowska


Prywatny Zakład Opieki Zdrowotnej INTERMEDICA w Cewicach - dyrektor więcej...

2012-05-31 11:30:05

Irena Sapińska


Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska - lekarz stomatolog więcej...

2012-05-31 11:29:12

Tadeusz Rabka


Szkoła Podstawowa w Łebie - dyrektor więcej...

2012-05-31 11:28:27

Agnieszka Teresa Pujsza-Pomorska


PPU Robex Sp. z o.o. - główna księgowa więcej...

2012-05-31 11:27:22

Grzegorz Palasz


Emeryt więcej...

2012-05-31 11:26:33

Teresa Ossowska-Szara


Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Lęborku - nauczyciel więcej...

2012-05-31 11:24:54

Hubert Konrad Namyślak


NFM Production Sp z o.o. - koordynator projektów więcej...

2012-05-31 11:24:14

Mirosław Wacław Lis


Przedsiębiorca prywatny więcej...

2012-05-31 11:23:21

Zbigniew Jan Lewandowski


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku - lekarz kierujący oddziałem chirurgicznym, indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska - gabinet chirurgiczny więcej...

2012-05-31 11:22:14

Edmund Głombiewski


Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Słupsku - radca prawny więcej...

2012-05-31 11:21:13

Zdzisław Henryk Chojnacki


Urząd Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej - inspektor ds. planowania przestrzennego, p.o. kierownika referatu rolnictwa, gospodarki gruntami, planowania przestrzennego i ochrony środowiska więcej...

2012-05-17 10:31:46

Waldemar Walkusz


dyrektor Zespołu Szkół nr 3 w Lęborku więcej...

2012-05-16 14:27:54

Elżbieta Kowalczyk


dyrektor Placówki Wielofunkcyjnej nr 2 "Dom w Ogrodzie" w Lęborku więcej...

2012-05-15 12:47:46

Agnieszka Szumańska


dyrektor Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Lęborku więcej...

2012-05-15 12:45:05

Marek Biały


dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Lęborku więcej...

2012-05-15 12:43:08

Krystyna Adamek


kierownik Referatu Ewidencji Gruntów i Budynków więcej...

2012-05-10 11:50:32

Joanna Kardas


Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami więcej...

2012-05-10 11:48:38

Halina Łukian


kierownik Referatu Praw Jazdy więcej...

2012-05-10 11:47:24

Małgorzata Dominiecka


z-ca dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy więcej...

2012-05-10 11:45:52

Katarzyna Ramczyk


inspektor w Wydziale komunikacji więcej...

2012-05-10 11:44:44

Teresa Pepłowska


inspektor w Wydziale Komunikacji więcej...

2012-05-10 11:43:23

Krystyna Mikołajczyk


inspektor w Wydziale Komunikacji więcej...

2012-05-10 11:42:05

Zenon Kaczykowski


inspektor w Wydziale Komunikacji więcej...

2012-05-10 11:40:49

Jolanta Gostkowska


inspektor w Wydziale Komunikacji więcej...

2012-05-10 11:39:42

Agata Sadło


podinspektor w Wydziale Komunikacji więcej...

2012-05-10 11:38:41

Bogumiła Fijałkowska


podinspektor w Wydziale komunikacji więcej...

2012-05-10 11:36:59

Irena Stencel


inspektor w Wydziale Komunikacji więcej...

2012-05-10 11:35:44

Mirosława Okrój


Naczelnik Wydziału Budownictwa więcej...

2012-05-10 11:34:16

Violetta Kurkiewicz-Zajączkowska


Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska więcej...

2012-05-10 11:32:29

Bronisław Krzesiński


Naczelnik Wydziału Geodezji więcej...

2012-05-10 11:31:03

Dariusz Buczak


Naczelnik Wydziału Komunikacji więcej...

2012-05-10 11:29:52

Danuta Mikołajczyk


Sekretarz Powiatu Lęborskiego więcej...

2012-05-10 11:28:44

Grażyna Janik


Skarbnik Powiatu Lęborskiego więcej...

2012-05-10 11:27:37

Maciej Barański


dyrektor Gimnazjum nr 1 w Lęborku więcej...

2012-05-10 11:25:57

Krzysztof Pruszak


dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Wsi Lęborskiej więcej...

2012-05-10 11:24:48

Tomasz Tutak


nauczyciel w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Lęborku więcej...

2012-05-10 11:23:31

Ryszard Wenta


Wicestarosta Lęborski więcej...

2012-05-10 11:21:26

Andrzej Sapiński


dyrektor Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku więcej...

2012-05-10 11:18:54

Teresa Bożek


dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Lęborku więcej...

2012-05-10 11:17:23

Wanda Konieczna


dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lęborku więcej...

2012-05-10 11:15:41

Zdzisław Korda


kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku więcej...

2012-05-10 11:13:55

Elżbieta Wilkiel


dyrektor Domu Pomocy Społecznej nr 1 w Lęborku więcej...

2012-05-10 11:11:47

Iwona Sysik


dyrektor Placówki Wielofunkcyjnej nr 1 w Lęborku więcej...

2012-05-10 11:09:41

Danuta Rybak


dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lęborku więcej...

2012-05-10 11:08:04

Wojciech Siedlik


dyrektor Powiatowego Ogniska Artystycznego w Lęborku więcej...

2012-05-10 11:06:39

Grzegorz Popin


dyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Lęborku więcej...

2012-05-10 11:04:09

Iwona Łoczewska


dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lęborku więcej...

2012-05-10 10:47:36

Teresa Szczepańska


dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Lęborku więcej...

2012-05-10 10:45:24

Małgorzata Bresler


dyrektor Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu w Lęborku więcej...

2012-05-10 10:43:10

Bogdan Libich


dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Lęborku więcej...

2012-05-10 10:41:13

Ryszard Rozwadowski


dyrektor Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku więcej...

2012-05-10 10:38:44

Artur Obolewski


dyrektor Powiatowego Centrum Edukacyjnego - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Lęborku więcej...

2012-02-22 08:18:45

Marcin Tabaka


Starostwo Powiatowe w Lęborku - inspektor w Wydziale Budownictwa więcej...