2013-01-28 13:18:40

Zarządzenie Starosty nr 25/2012


w sprawie zmiany Zarządzenia nr 21/2012 z dnia 06 listopada 2012 roku. więcej...

2012-12-13 09:34:08

Zarządzenie Starosty nr 24/2012


w sprawie: zasad opracowania planów obrony cywilnej gmin powiatu lęborskiego więcej...

2012-12-13 09:33:05

Zarządzenie Starosty nr 23/2012


w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji w Starostwie powiatowym w Lęborku więcej...

2012-11-22 12:50:44

Zarządzenie Starosty nr 22/2012


w sprawie ustalenia w Starostwie Powiatowym w Lęborku dnia wolnego od pracy za odpracowaniem. więcej...

2012-11-16 12:35:18

Zarządzenie Starosty nr 21/2012


w sprawie powołania Zespołu do przeprowadzania badania działalności Wydziału Budownictwa Starostwa Powiatowego w Lęborku w zakresie prawidłowości wydawania pozwoleń na budowę. więcej...

2012-11-16 12:32:52

Zarządzenie Starosty nr 20/2012


w sprawie powołania Zespołu koordynującego do spraw Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w powiecie Lęborskim na lata 2012-2020 więcej...

2012-09-10 11:13:44

Zarządzenie Starosty nr 19/2012


w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na „Informatyzację powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego poprzez skanowanie części zasobu bazowo-użytkowego oraz włączenie do systemu EWID 2007 więcej...

2012-07-19 08:59:13

Zarządzenie Starosty nr 18/2012


w sprawie wprowadzenia Procedury realizacji i kontroli projektu pn. „Droga do samodzielności” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego więcej...

2012-07-19 08:58:15

Zarządzenie Starosty nr 17/2012


w sprawie: przygotowania i przeprowadzenia powiatowego ćwiczenia pod kryptonimem „Powiat – 2012”. więcej...

2012-07-19 08:56:39

Zarządzenie Starosty nr 16/2012


w sprawie ustalenia procedury windykacji należności Skarbu Państwa i Powiatu Lęborskiego w Starostwie Powiatowym w Lęborku więcej...

2012-07-19 08:54:45

Zarządzenie Starosty nr 15/2012


w sprawie wprowadzenia zmian procedur kontroli wewnętrznej w Starostwie Powiatowym w Lęborku więcej...

2012-07-19 08:54:06

Zarządzenie Starosty nr 14/2012


w sprawie przyjęcia "Kodeksu Etycznego pracowników Starostwa powiatowego w Lęborku" oraz procedur postępowania w przypadku naruszenia Kodeksu Etycznego więcej...

2012-07-19 08:53:49

Zarządzenie Starosty nr 13/2012


w sprawie powołania zespołu ds. opracowania projektu kodeksu etyki pracownika samorządowego Starostwa Powiatowego w Lęborku w związku z realizacją projektu „Kadra przyszłości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Społecznego więcej...

2012-07-19 08:53:20

Zarządzenie Starosty nr 12/2012


w sprawie ustalenia Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Lęborku więcej...

2012-07-19 08:53:04

Zarządzenie Starosty nr 11/2012


w sprawie powołania Komisji Przetargowej na remont sali konferencyjnej nr 13 w budynku Starostwa Powiatowego w Lęborku więcej...

2012-07-19 08:51:01

Zarządzenie Starosty nr 10/2012


w sprawie odwołania członków Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lęborku więcej...

2012-07-19 08:50:43

Zarządzenie Starosty nr 9/2012


w sprawie powołania komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na druk i dostawę informatora dla absolwentów szkół gimnazjalnych na rok szkolny 2012/2013 pn. "Szkoły ponadgimnazjalne oraz placówki oświatowe z Powiatu Lęborskiego" więcej...

2012-07-19 08:49:28

Zarządzenie Starosty nr 8/2012


w sprawie ochrony danych osobowych oraz wprowadzenia dokumentacji polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Lęborku więcej...

2012-07-19 08:47:56

Zarządzenie Starosty nr 7/2012


zmiany składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku powołanej zarządzeniem nr 2/2010 Starosty Lęborskiego z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. więcej...

2012-07-19 08:46:39

Zarządzenie Starosty nr 6/2012


w sprawie wprowadzenia Procedury realizacji i kontroli projektu pn. „Wzmocnienie tożsamości Regionu Morza Bałtyckiego poprzez turystykę wykorzystującą dziedzictwo”(„Heritage Tourism for Increased Baltic Sea Region Identity” – akronim „AGORA 2.0”) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Regionu Morza Bałtyckiego 2007-2013 wchodzącego w skład Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej. więcej...

2012-07-19 08:44:25

Zarządzenie Starosty nr 5/2012


w sprawie wprowadzenia Procedury realizacji i kontroli projektu pn. „Kształcenie ustawiczne przepustką do lepszego jutra” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego więcej...

2012-07-19 08:42:54

Zarządzenie Starosty nr 4/2012


w sprawie wprowadzenia Procedury realizacji i kontroli projektu pn. „Kadra przyszłości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego więcej...

2012-07-19 08:35:46

Zarządzenie Starosty nr 3/2012


w sprawie wprowadzenia Procedury realizacji i kontroli projektu pn.„Tandemem do świetlanej przyszłości”współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego więcej...

2012-02-08 14:27:28

Zarządzenie Starosty nr 1/2012


w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania jednego mieszkańca/dziecka w domach pomocy społecznej i całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych Powiatu Lęborskiego w roku kalendarzowym 2012r. więcej...

2012-01-27 12:13:10

Zarządzenie Starosty nr 2/2012


w sprawie zatwierdzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Lęborku więcej...