2011-12-20 09:33:50

Zarządzenie Starosty nr 25/11


w sprawie ustalenia Regulaminu Biura Rzeczy Znalezionych w Starostwie Powiatowym w Lęborku więcej...

2011-12-20 09:32:06

Zarządzenie Starosty nr 24/11


w sprawie zmiany Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Lęborku więcej...

2011-12-20 09:31:20

Zarządzenie Starosty nr 22/11


w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym w Lęborku więcej...

2011-12-20 09:30:51

Zarządzenie Starosty nr 21/11


w sprawie zmiany Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Starostwie powiatowym w Lęborku więcej...

2011-12-20 09:30:34

Zarządzenie Starosty nr 20/11


w sprawie wprowadzenia Procedury realizacji i kontroli projektu pn. „Kształcenie ustawiczne przepustką do lepszego jutra” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego więcej...

2011-12-20 09:30:08

Zarządzenie Starosty nr 19/11


w sprawie wyznaczenia organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Lęborskim więcej...

2011-12-20 09:29:51

Zarządzenie Starosty nr 18/11


w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Lęborku więcej...

2011-12-20 09:25:33

Zarządzenie Starosty nr 17/11


w sprawie powołania członków powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Powiecie lęborskim więcej...

2011-12-20 09:24:42

Zarządzenie Starosty nr 16/11


w sprawie wprowadzania Karty Audytu Wewnętrznego i Procedur Audytu Wewnętrznego więcej...

2011-12-20 09:18:42

Zarządzenie Starosty nr 15/11


w sprawie opracowania gminnych planów ewakuacji ludności III stopnia więcej...

2011-12-20 09:16:04

Zarządzenie Starosty nr 14/11


w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na przebudowę i adaptacje pomieszczeń piwnicznych na salę szkoleniową w budynku Starostwa Powiatowego w Lęborku więcej...

2011-12-20 09:12:30

Zarządzenie Starosty nr 13/11


w sprawie wdrożenia systemu monitorowania poziomu satysfakcji Klientów Starostwa Powiatowego w Lęborku z jakości usług publicznych, opracowanego w ramach projektu pn. "Kadra przyszłości" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego POKL więcej...

2011-12-20 09:10:32

Zarządzenie Starosty nr 12/11


w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku powołanej zarządzeniem nr 2/2010 Starosty Lęborskiego z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porzadku więcej...

2011-12-20 09:08:35

Zarządzenie Starosty nr 11/11


w sprawie odwołania członków Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lęborku więcej...

2011-12-20 09:06:54

Zarządzenie Starosty nr 10/11


w sprawie ustalenia organizacji czynności kancelaryjnych w Starostwie Powiatowym w Lęborku więcej...

2011-12-20 09:06:05

Zarządzenie Starosty nr 9/11


w sprawie wprowadzania Procedury realizacji i kontroli projektu pn. "Moje okno na świat" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego więcej...

2011-03-02 11:15:22

Zarządzenie Starosty nr 8/11


w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Lęborku więcej...

2011-03-02 11:14:24

Zarządzenie Starosty nr 7/11


w sprawie zasad zaopatrywania pracowników Starostwa Powiatowego w Lęborku w środki socjalne, ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze. więcej...

2011-03-02 11:12:59

Zarządzenie Starosty nr 6/11


w sprawie ustalenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Lęborku więcej...

2011-03-02 11:11:30

Zarządzenie Starosty nr 5/11


w sprawie wprowadzenia Procedury realizacji i kontroli projektu pn. "Kadra przyszłości" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego więcej...

2011-03-02 11:11:17

Zarządzenie Starosty nr 4/11


w sprawie wprowadzenia Procedury realizacji i kontroli projektu pn. "Aktywność zawodowa na zdrowie" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego więcej...

2011-03-02 11:10:26

Zarządzenie Starosty nr 3/11


w sprawie zmiany Zarządzenia nr 7/2009 Starosty Lęborskiego z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie powiatowym w Lęborku. więcej...

2011-03-02 11:03:07

Zarządzenie Starosty nr 2/11


w sprawie zmiany Zarządzenia nr 7/99 Starosty Lęborskiego z dnia 25 marca 1999 r. w sprawie powołania Rady Opiniodawczej przy Starostwie Powiatowym w Lęborku więcej...

2011-03-02 11:00:30

Zarządzenie Starosty nr 1/11


w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania jednego mieszkańca/dziecka w domach pomocy społecznej i całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych Powiatu Lęborskiego w roku kalendarzowym 2011. więcej...