2011-08-03 13:18:13

Edmund Głombiewski


Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Słupsku - radca prawny więcej...

2011-08-03 13:15:37

Tomasz Tutak


nauczyciel w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Lęborku więcej...

2011-08-03 13:10:44

Zdzisław Henryk Chojnacki


Urząd Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej - inspektor ds. planowania przestrzennego, p.o. kierownika referatu rolnictwa, gospodarki gruntami, planowania przestrzennego i ochrony środowiska więcej...

2011-08-03 13:07:38

Dariusz Więckowski


Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Vivax w Nowej Wsi Lęborskiej - kierownik więcej...

2011-08-03 13:05:30

Ryszard Wenta


Wicestarosta Lęborski więcej...

2011-08-03 12:43:16

Wiktor Tyburski


Starosta Lęborski więcej...

2011-08-03 12:40:17

Agnieszka Teresa Pujsza-Pomorska


PPU Robex Sp. z o.o. - główna księgowa więcej...

2011-08-03 12:37:21

Jacek Woronowicz


Przychodnia weterynaryjna - lekarz weterynarii więcej...

2011-08-03 12:34:53

Maciej Barański


dyrektor Gimnazjum nr 1 w Lęborku więcej...

2011-08-03 12:27:30

Krzysztof Pruszak


dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Wsi Lęborskiej więcej...

2011-08-03 12:20:45

Irena Sapińska


Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska - lekarz stomatolog więcej...

2011-08-03 12:15:23

Zbigniew Jan Lewandowski


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku - lekarz kierujący oddziałem chirurgicznym, indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska - gabinet chirurgiczny więcej...

2011-08-03 12:12:43

Teresa Ossowska-Szara


Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Lęborku - nauczyciel więcej...

2011-08-03 12:10:41

Grzegorz Palasz


Emeryt więcej...

2011-08-03 12:08:56

Mirosław Wacław Lis


Przedsiębiorca prywatny więcej...

2011-08-03 12:06:42

Tadeusz Rabka


Szkoła Podstawowa w Łebie - dyrektor więcej...

2011-08-03 12:05:17

Hubert Konrad Namyślak


NFM Production Sp z o.o. - koordynator projektów więcej...

2011-08-03 12:03:03

Jolanta Ewa Szajowska


Prywatny Zakład Opieki Zdrowotnej INTERMEDICA w Cewicach - dyrektor więcej...

2011-05-24 12:41:30

Wiktor Tyburski


Starosta Lęborski więcej...

2011-05-24 12:39:15

Waldemar Walkusz


dyrektor Zespołu Szkół nr 3 w Lęborku więcej...

2011-05-13 14:39:13

Iwona Sysik


dyrektor Placówki Wielofunkcyjnej nr 1 w Lęborku więcej...

2011-05-13 09:11:53

Elżbieta Wilkiel


dyrektor Domu Pomocy Społecznej nr 1 w Lęborku więcej...

2011-05-13 09:05:56

Ryszard Wenta


Wicestarosta Lęborski więcej...

2011-05-13 09:03:20

Tomasz Tutak


nauczyciel w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Lęborku więcej...

2011-05-13 09:00:17

Agnieszka Szumańska


dyrektor Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Lęborku więcej...

2011-05-13 08:57:36

Teresa Szczepańska


dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Lęborku więcej...

2011-05-13 08:55:22

Irena Stencel


inspektor w Wydziale Komunikacji więcej...

2011-05-13 08:52:29

Wojciech Siedlik


dyrektor Powiatowego Ogniska Artystycznego w Leborku więcej...

2011-05-13 08:49:58

Agata Sadło


podinspektor w Wydziale Komunikacji więcej...

2011-05-13 08:47:46

Danuta Rybak


dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lęborku więcej...

2011-05-13 08:35:47

Teresa Pepłowska


inspektor w Wydziale Komunikacji więcej...

2011-05-13 08:33:25

Mirosława Okrój


Naczelnik Wydziału Budownictwa więcej...

2011-05-13 08:31:14

Artur Obolewski


dyrektor Powiatowego Centrum Edukacyjnego - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Lęborku więcej...

2011-05-13 08:28:04

Krystyna Mikołajczyk


inspektor w Wydziale Komunikacji więcej...

2011-05-13 08:25:37

Halina Łukian


kierownik Referatu Praw Jazdy więcej...

2011-05-13 08:22:34

Iwona Łoczewska


dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lęborku więcej...

2011-05-12 13:59:33

Bogdan Libich


dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Lęborku więcej...

2011-05-12 13:35:31

Elżbieta Kowalczyk


dyrektor Placówki Wielofunkcyjnej nr 2 "Dom w Ogrodzie" w Leborku więcej...

2011-05-12 13:30:10

Zdzisław Korda


kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku więcej...

2011-05-12 13:23:42

Wanda Konieczna


dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lęborku więcej...

2011-05-12 13:21:37

Grażyna Janik


Skarbnik Powiatu Lęborskiego więcej...

2011-05-12 13:19:40

Jolanta Gostkowska


podinspektor w Wydziale Komunikacji więcej...

2011-05-12 13:17:56

Bogumiła Fijałkowska


podinspektor w Wydziale Komunikacji więcej...

2011-05-12 13:14:37

Małgorzata Dominiecka


z-ca dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Lęborku więcej...

2011-05-12 13:11:50

Małgorzata Bresler


dyrektor Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu w Lęborku więcej...

2011-05-12 13:09:29

Teresa Bożek


dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Lęborku więcej...

2011-05-10 13:10:46

Andrzej Sapiński


dyrektor Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku więcej...

2011-05-10 13:07:30

Ryszard Rozwadowski


dyrektor Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku więcej...

2011-05-10 13:04:20

Katarzyna Ramczyk


inspektor w Wydziale Komunikacji więcej...

2011-05-10 13:00:49

Krzysztof Pruszak


dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Wsi Lęborskiej więcej...

2011-05-10 12:57:41

Grzegorz Popin


dyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Lęborku więcej...

2011-05-10 12:53:46

Danuta Mikołajczyk


Sekretarz Powiatu więcej...

2011-05-10 12:45:04

Violetta Kurkiewicz-Zajączkowska


Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska więcej...

2011-05-10 12:42:46

Bronisław Krzesiński


Naczelnik Wydziału Geodezji więcej...

2011-05-10 12:40:07

Joanna Kardas


kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami więcej...

2011-05-10 12:37:50

Zenon Kaczykowski


inspektor w Wydziale Komunikacji więcej...

2011-05-10 12:35:41

Dariusz Buczak


Naczelnik Wydziału Komunikacji więcej...

2011-05-10 12:33:19

Marek Biały


dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Lęborku więcej...

2011-05-10 12:29:38

Maciej Barański


dyrektor Gimnazjum nr 1 w Lęborku więcej...

2011-05-10 12:24:33

Krystyna Adamek


kierownik referatu Ewidencji Gruntów i Budynków więcej...

2011-02-28 10:40:12

Waldemar Stefan Walkusz


Zespół Szkół nr 3 w Lęborku - dyrektor więcej...

2011-02-23 10:14:51

Jolanta Ewa Szajowska


Prywatny Zakład Opieki Zdrowotnej INTERMEDICA w Cewicach - dyrektor więcej...

2011-02-23 10:11:37

Grzegorz Palasz


Emeryt więcej...

2011-02-23 10:10:06

Tadeusz Rabka


Szkoła Podstawowa w Łebie - dyrektor więcej...

2011-02-23 10:08:10

Edmund Głombiewski


Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Słupsku - radca prawny więcej...

2011-02-23 09:58:38

Hubert Konrad Namyślak


NFM Production Sp z o.o. - koordynator projektów więcej...

2011-02-23 09:55:49

Mirosław Wacław Lis


Przedsiębiorca prywatny więcej...

2011-02-23 09:53:24

Maciej Barański


Gimnazjum nr 1 w Lęborku - dyrektor więcej...

2011-02-23 09:51:03

Tomasz Piotr Tutak


Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Lęborku - nauczyciel więcej...

2011-02-23 09:47:39

Krzysztof Pruszak


Gminny Ośrodek Kultury w Nowej Wsi Lęborskiej - dyrektor więcej...

2011-02-23 08:16:17

Teresa Ossowska-Szara


Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Lęborku - nauczyciel więcej...

2011-02-23 08:13:33

Agnieszka Teresa Pujsza-Pomorska


PPU Robex Sp. z o.o. - główna księgowa więcej...

2011-02-23 08:11:39

Irena Sapińska


Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska - lekarz stomatolog więcej...

2011-02-23 08:09:24

Dariusz Więckowski


Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Vivax w Nowej Wsi Lęborskiej - kierownik więcej...

2011-02-23 08:06:37

Jacek Woronowicz


Przychodnia weterynaryjna - lekarz weterynarii więcej...

2011-02-23 08:02:50

Zbigniew Jan Lewandowski


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku - lekarz kierujący oddziałem chirurgicznym, indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska - gabinet chirurgiczny więcej...

2011-02-23 07:56:27

Zdzisław Henryk Chojnacki


Urząd Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej - inspektor ds. planowania przestrzennego, p.o. kierownika referatu rolnictwa, gospodarki gruntami, planowania przestrzennego i ochrony środowiska więcej...

2011-02-23 07:52:39

Ryszard Tadeusz Wenta


Starostwo Powiatowe w Lęborku - wicestarosta więcej...

2011-02-23 07:50:24

Wiktor Jan Tyburski


Starostwo Powiatowe w Lęborku - starosta więcej...