2014-05-13 14:47:10

Zarządzenie Starosty nr 29/10


w sprawie procedur kontroli wewnętrznej w Starostwie Powiatowym w Lęborku więcej...

2011-01-07 10:21:57

Zarządzenie Starosty nr 28/10


w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji w Starostwie powiatowym w Lęborku więcej...

2011-01-07 10:20:43

Zarządzenie Starosty nr 26/10


w sprawie zaleceń do gminnych planów zarządzania kryzysowego więcej...

2011-01-07 10:19:42

Zarządzenie Starosty nr 24/10


w sprawie wprowadzenia Procedury realizacji i kontroli projektu "Wzmocnienie tożsamości Regionu Morza Bałtyckiego poprzez turystykę wykorzystującą dziedzictwo" ("Heritage Tourism for Increased Baltic Sea Region Identity - akronim "AGORA 2.0") współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Regionu Morza Bałtyckiego 2007-2013 wchodzącej w skład Programów Europejskiej Wspólnoty Terytorialnej. więcej...

2011-01-07 10:14:08

Zarządzenie Starosty nr 23/10


w sprawie wprowadzenia Procedury realizacji i kontroli projektu pn. "Przyjaciele dzieci ulicy" współfinansowanego ze środków unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. więcej...

2011-01-07 10:12:09

Zarządzenie Starosty nr 22/10


w sprawie powołania Zespołów do korekty składów kart do głosowania do Rady powiatu Lęborskiego w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku. więcej...

2011-01-07 10:09:45

Zarządzenie Starosty nr 21/10


w sprawie funkcjonowania kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem w Starostwie Powiatowym w Lęborku więcej...

2011-01-07 10:07:38

Zarządzenie Starosty nr 20/10


w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia ratowniczego pod kryptonimem "URZĄD-2010" więcej...

2010-12-17 08:45:35

Zarządzenie Starosty nr 27/10


z dnia 16 grudnia 2010 roku w sprawie czasu pracy Starostwa Powiatowego w Lęborku, w dniach 24 i 31 grudnia 2010 roku więcej...

2010-07-12 09:50:27

Zarządzenie Starosty nr 19/10


z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert na dostawę tablic rejestracyjnych w trybie przetargu nieograniczonego udzielanego przez Powiat Lęborski. więcej...

2010-07-12 09:48:37

Zarządzenie Starosty nr 18/10


z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na remont i przebudowę pomieszczeń Wydziału Komunikacji oraz remont pomieszczenia sanitarnego i klatki schodowej w budynku "małym" Starostwa Powiatowego w Lęborku więcej...

2010-07-12 09:47:06

Zarządzenie Starosty nr 17/10


z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny prac oraz przyznania nagród w konkursie pt. "ROZWÓJ KAPITAŁU LUDZKIEGO DZIĘKI UNII EUROPEJSKIEJ" zorganizowanego w ramach projektu "Płaszczyzna porozumienia - etap II". Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. więcej...

2010-07-12 09:45:19

Zarządzenie Starosty nr 16/10


z dnia 29.03.2010 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Starostwie Powiatowym w Lęborku za rok 2009 więcej...

2010-07-12 09:44:09

Zarządzenie Starosty nr 15/10


z dnia 26 marca 2010 roku w sprawie wprowadzenia Procedury realizacji i kontroli projektu pn. "Podnoszenie kwalifikacji nauczycieli i pracowników oświaty powiatu lęborskiego" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego więcej...

2010-07-12 09:37:51

Zarządzenie Starosty nr 14/10


z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie zasad przygotowywania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej lub innych funduszy zagranicznych w Starostwie Powiatowym w Lęborku. więcej...

2010-07-12 09:36:46

Zarządzenie Starosty nr 13/10


z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 6/2009 Starosty Lęborskiego z dnia 20.02.2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Lęborku więcej...

2010-07-12 09:35:25

Zarządzenie Starosty nr 12/10


z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie powołania nowych członków do Grupy Samooceny realizującej zadania wdrożeniowe metody CAF i przeprowadzenia samooceny więcej...

2010-07-12 09:34:30

Zarządzenie Starosty nr 11/10


z dnia 10 marca 2010 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Premiowania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lęborku więcej...

2010-07-12 09:33:30

Zarządzenie Starosty nr 10/10


z dnia 10.03.2010 roku w sprawie odwołania członka Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lęborku więcej...

2010-07-12 09:32:22

Zarządzenie Starosty nr 9/10


z dnia 01.03.2010 r. w sprawie ustalenia "Planu operacyjnego ochrony przed powodzią". więcej...

2010-07-12 09:30:50

Zarządzenie Starosty nr 8/10


z dnia 22 lutego 2010 roku w sprawie ochrony danych osobowych oraz wprowadzenia dokumentacji polityki bezpieczeństwa informacji w Starostwie Powiatowym w Lęborku więcej...

2010-07-12 09:29:43

Zarządzenie Starosty nr 7/10


z dnia 22 lutego 2010 w sprawie powołania Grupy Samooceny do realizacji zadań wdrożeniowych metody CAF i przeprowadzenia samooceny więcej...

2010-07-12 09:28:26

Zarządzenie Starosty nr 6/10


z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie powołania Koordynatora i osoby wspierającej Koordynatora CAF więcej...

2010-07-12 09:27:07

Zarządzenie Starosty nr 5/10


z dnia 22.02.2010 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do wyłonienia jednostek do usuwania pojazdów z terenu Powiatu Lęborskiego na parkingi strzeżone oraz prowadzenia parkingów strzeżonych na których umieszczane będą usunięte pojazdy. więcej...

2010-07-12 09:25:48

Zarządzenie Starosty nr 4/10


z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę towarów i wykonywanie usług dla Starostwa Powiatowego w Lęborku więcej...

2010-07-12 09:24:18

Zarządzenie Starosty nr 3/10


z dnia 01.02.2010 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania jednego mieszkańca/ dziecka w domach pomocy społecznej i całodobowych placówkach opiekuńczo - wychowawczych Powiatu Lęborskiego w roku kalendarzowym 2010 więcej...

2010-07-12 09:23:02

Zarządzenie Starosty nr 2/10


z dnia 21.01.2010 r. w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku więcej...

2010-07-12 09:21:33

Zarządzenie Starosty nr 1/10


z dnia 4 stycznia 2010 roku w sprawie wprowadzenia Procedury realizacji i kontroli projektu pn. "Podnoszenie kwalifikacji nauczycieli w powiecie lęborskim" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego więcej...