2010-07-12 09:18:07

Zarządzenie Starosty nr 33/09


z dnia 21.12.2009 roku w sprawie procedur kontroli finansowej w Starostwie Powiatowym w Lęborku więcej...

2010-07-12 09:17:01

Zarządzenie Starosty nr 32/09


z dnia 21.12.2009 w sprawie dodania do jednolitego rzeczowego wykazu akt organów powiatu dodatkowego hasła kwalifikacyjnego więcej...

2010-07-12 09:16:02

Zarządzenie Starosty nr 31/09


z dnia 14.12.2009 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 7/2009 Starosty Lęborskiego z dnia 23.02.2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Lęborku więcej...

2010-07-12 09:14:48

Zarządzenie Starosty nr 30/09


z dnia 4.12.2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Lęborku więcej...

2010-07-12 09:12:59

Zarządzenie Starosty nr 29/09


z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji więcej...

2010-07-12 09:11:46

Zarządzenie Starosty nr 28/09


z dnia 25 września 2009 r. w sprawie powołania Komisji inwentaryzacyjnej (stałej) środków trwałych i pozostałych środków trwałych w użytkowaniu więcej...

2010-07-12 09:10:48

Zarządzenie Starosty nr 27/09


z dnia 22.09.2009 roku w sprawie Powiatowego Planu Zarządzania Kryzysowego. więcej...

2010-07-12 09:09:01

Zarządzenie Starosty nr 26/09


z dnia 31.08.2009 roku w sprawie powołania członków Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lęborku więcej...

2010-07-12 09:07:53

Zarządzenie Starosty nr 25/09


z dnia 14.07.2009 roku w sprawie odwołania członka Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lęborku więcej...

2010-07-12 09:06:16

Zarządzenie Starosty nr 24/09


z dnia 10.07.2009 r. w sprawie powołania komisji do oceny stanu technicznego i likwidacji sprzętu i materiałów obrony cywilnej w Starostwie Powiatowym w Lęborku więcej...

2010-07-12 09:04:46

Zarządzenie Starosty nr 23/09


z dnia 31 lipca 2009 roku w sprawie wprowadzenia Procedury realizacji i kontroli projektu pn. "Lider wiejski" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach I Europejskiego Funduszu Społecznego więcej...

2010-07-12 09:03:31

Zarządzenie Starosty nr 22/09


z dnia 31 lipca 2009 roku w sprawie wprowadzenia Procedury realizacji i kontroli projektu pn. "Płaszczyzna porozumienia - etap 1/" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego więcej...

2010-07-12 09:01:34

Zarządzenie Starosty nr 21/09


z dnia 31 lipca 2009 roku w sprawie wprowadzenia Procedury realizacji i kontroli projektu pn. "Wsparcie sektora ekonomii społecznej - szansą na rozwój Powiatu Lęborskiego" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego więcej...

2010-07-12 08:59:44

Zarządzenie Starosty nr 20/09


z dnia 31.07.2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników Starostwa Powiatowego w Lęborku więcej...

2010-07-12 08:58:01

Zarządzenie Starosty nr 19/09


z dnia 22.04.2009 r. w sprawie powołania stałej Komisji Likwidacyjnej środków trwałych i pozostałych środków w użytkowaniu. więcej...

2010-07-12 08:56:59

Zarządzenie Starosty nr 18/09


z dnia 31.07.2009 roku w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania w Starostwie Powiatowym w Lęborku więcej...

2010-07-12 08:55:03

Zarządzenie Starosty nr 17/09


z dnia 10.06.2009 roku w sprawie dodania do jednolitego rzeczowego wykazu akt organów powiatu dodatkowego hasła kwalifikacyjnego więcej...

2010-07-12 08:53:41

Zarządzenie Starosty nr 15/09


z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dla dyrektorów i zastępców dyrektorów jednostek organizacyjnych. więcej...

2010-07-12 08:52:35

Zarządzenie Starosty nr 14/09


z dnia 01.04.2009 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej na dostawę towarów i wykonywanie usług w Wydziale Geodezji Starostwa Powiatowego w Lęborku więcej...

2010-07-12 08:49:48

Zarządzenie Starosty nr 13/09


z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Starostwo Powiatowew Lęborku więcej...

2010-07-12 08:48:20

Zarządzenie Starosty nr 12/09


z dnia 31.03.2009 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności za 2008 r. Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Starostwie Powiatowym w Lęborku więcej...

2010-07-12 08:46:20

Zarządzenie Starosty nr 11/09


z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej ds. przyznawania i przekazywania stypendiów w roku szkolnym 2008/2009 na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu lęborskiego. więcej...

2010-07-12 08:44:06

Zarządzenie Starosty nr 10/09


z dnia 30.03.2009 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 3/2009 Starosty Lęborskiego z dnia 26.01.2009 roku w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania jednego mieszkańca/ dziecka w domach pomocy społecznej i całodobowych placówkach opiekuńczo - wychowawczych Powiatu Lęborskiego w roku kalendarzowym 2009. więcej...

2010-07-12 08:41:22

Zarządzenie Starosty nr 9/09


z dnia 20 marca 2009 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 13/2006 Starosty Lęborskiego z dnia 17 listopada 2006 roku w sprawie procedur kontroli finansowej w Starostwie Powiatowym w Lęborku więcej...

2010-07-12 08:40:02

Zarządzenie Starosty nr 8/09


z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na udzielenie zamówienia na roboty budowlane w Starostwie Powiatowym w Lęborku więcej...

2010-07-12 08:39:03

Zarządzenie Starosty nr 7/09


z dnia 23.02.2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Lęborku więcej...

2010-07-12 08:37:28

Zarządzenie Starosty nr 6/09


z dnia 20.02.2009 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Lęborku więcej...

2010-07-12 08:32:59

Zarządzenie Starosty nr 5/09


z dnia 20.02.2009 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Starostwie Powiatowym w Lęborku więcej...

2010-07-12 08:31:28

Zarządzenie Starosty nr 4/09


z dnia 27.01.2009 r. w sprawie wyznaczenia osób do udzielenia pierwszej pomocy oraz wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpożarowej więcej...

2010-07-12 08:28:51

Zarządzenie Starosty nr 3/09


z dnia 26.01.2009 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania jednego mieszkańca/ dziecka w domach pomocy społecznej i całodobowych placówkach opiekuńczo - wychowawczych Powiatu Lęborskiego w roku kalendarzowym 2009 więcej...

2010-07-12 08:26:17

Zarządzenie Starosty nr 2/09


z dnia 16.01.2009 r. w sprawie powołania Zespołu opiniującego oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej - organizowanie i prowadzenie placówek wsparcia dziennego (środowiskowego ogniska wychowawczego) od dnia 01 marca 2009 r. do dnia 30 czerwca 2009 r. więcej...

2010-07-12 08:22:42

Zarządzenie Starosty nr 1/09


z dnia 7 stycznia 2009 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów dotyczących zbywania nieruchomości Skarbu Państwa więcej...