2010-07-06 09:54:25

Zarządzenie Starosty nr 21/08


z dnia 23.12.2008 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji więcej...

2010-07-06 09:53:11

Zarządzenie Starosty nr 20/08


z dnia 16.12.2008 r. w sprawie: organizacji służby stałego dyżuru na czas zagrożenia bezpieczeństwa państwa i W czasie wojny w jednostkach będących we właściwości Starosty Lęborskiego w zakresie realizacji zadań obronnych. więcej...

2010-07-06 09:51:43

Zarządzenie Starosty nr 19/08


z dnia 16.12.2008 r. w sprawie: organizacji w Starostwie Powiatowym w Lęborku służby stałego dyżuru na czas zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny. więcej...

2010-07-06 09:50:34

Zarządzenie Starosty nr 18/08


z dnia 14 października 2008 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 13/2006 Starosty Lęborskiego z dnia 17 listopada 2006 roku w sprawie procedur kontroli finansowej w Starostwie Powiatowym w Lęborku więcej...

2010-07-06 09:49:42

Zarządzenie Starosty nr 17/08


z dnia 12.09.2008 roku w sprawie odwołania członków Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lęborku więcej...

2010-07-06 09:48:24

Zarządzenie Starosty nr 16/08


z dnia 04.08.2008 r. w sprawie: przygotowania i przeprowadzenia powiatowego ćwiczenia ratowniczego pod kryptonimem "Wichura-2008" na temat "Prowadzenie działań ratowniczych podczas likwidacji i skutków katastrofalnej wichury". więcej...

2010-07-06 09:43:19

Zarządzenie Starosty nr 15/08


z dnia 04.08.2008 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1312006 Starosty Lęborskiego z dnia 17 listopada 2006 roku w sprawie procedur kontroli finansowej w Starostwie Powiatowym w Lęborku więcej...

2010-07-06 09:42:17

Zarządzenie Starosty nr 14/08


z dnia 29.07.2008 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na udzielenie zamówienia na przebudowę biura obsługi klienta w Starostwie Powiatowym w Lęborku więcej...

2010-07-06 09:41:34

Zarządzenie Starosty nr 13/08


z dnia 07.07.2008 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na udzielenie zamówienia na przebudowę biura obsługi klienta w Starostwie Powiatowym w Lęborku więcej...

2010-07-06 09:40:50

Zarządzenie Starosty nr 12/08


z dnia 03.07.2008 roku w sprawie przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarze GMINY WICKO więcej...

2010-07-06 09:39:50

Zarządzenie Starosty nr 11/08


z dnia 03.07.2008 roku w sprawie przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarze GMINY CEWICE więcej...

2010-07-06 09:38:48

Zarządzenie Starosty nr 10/08


z dnia 03.07.2008 r. w sprawie przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarze GMINY NOWA WIEŚ LĘBORSKA więcej...

2010-07-06 09:37:15

Zarządzenie Starosty nr 9/08


z dnia 2 lipca 2008 r. w sprawie powołania komisji opiniodawczej d/s oznakowania dróg więcej...

2010-07-06 09:36:24

Zarządzenie Starosty nr 8/08


z dnia 11 czerwca 2008 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla sprawdzenia znajomości zagadnień objętych Programem szkolenia w zakresie transportu drogowego taksówką. więcej...

2010-07-06 09:35:27

Zarządzenie Starosty nr 7/08


z dnia 21.05.2010 r. W sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Lęborku ustalonego zarządzeniem nr 8/2003 Starosty Lęborskiego z dnia 22.08.2003 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Lęborku więcej...

2010-07-06 09:33:28

Zarządzenie Starosty nr 6/08


z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa dla samochodu osobowego więcej...

2010-07-06 09:32:48

Zarządzenie Starosty nr 5/08


z dnia 18 kwietnia2008 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na dostawę samochodu osobowego do celów służbowych więcej...

2010-07-06 09:32:10

Zarządzenie Starosty nr 4/08


z dnia 07.04.2008 r. w sprawie dodania do jednolitego rzeczowego wykazu akt organów powiatu rozszerzenia hasła kwalifikacyjnego. więcej...

2010-07-06 09:31:13

Zarządzenie Starosty nr 3/08


z dnia 14.03.2008 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania jednego dziecka w domach dziecka Powiatu Lęborskiego w roku kalendarzowym 2008. więcej...

2010-07-06 09:30:11

Zarządzenie Starosty nr 2/08


z dnia 27.01.2008 r. w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji i wyznaczenia Składu Komisji Inwentaryzacyjnej. więcej...

2010-07-06 09:28:56

Zarządzenie Starosty nr 1/08


z dnia 28.01.2008 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu jednego mieszkańca w domach pomocy społecznej Powiatu Lęborskiego w roku kalendarzowym 2008. więcej...