2014-05-22 13:14:59

Zarządzenie Starosty nr 3/07


z dnia 16.01.2007 r. w sprawie powołania członków Państwowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lęborku więcej...

2010-07-01 08:03:13

Zarządzenie Starosty nr 19/07


z dnia 18 grudnia 2007r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji więcej...

2010-07-01 08:01:13

Zarządzenie Starosty nr 18/07


z dnia 24 października 2007 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 13/2006 Starosty Lęborskiego z dnia 17 listopada 2006 roku w sprawie procedur kontroli finansowej w Starostwie Powiatowym w Lęborku więcej...

2010-07-01 08:00:45

Zarządzenie Starosty nr 17/07


z dnia 24.10.2007 r. w sprawie: powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. więcej...

2010-07-01 07:59:45

Zarządzenie Starosty nr 16/07


z dnia 04.10.2007 r. w sprawie: organizacji w Starostwie Powiatowym w Lęborku służby stałego dyżuru na czas zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny. więcej...

2010-07-01 07:59:03

Zarządzenie Starosty nr 15/07


z dnia 06.09.2007 roku w sprawie powołania członków Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lęborku więcej...

2010-07-01 07:58:09

Zarządzenie Starosty nr 14/07


z dnia 23.07.2007 r. w sprawie powołania członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Lęborskim. więcej...

2010-07-01 07:57:22

Zarządzenie Starosty nr 13/07


z dnia 26.06.2007 r. w sprawie: wprowadzenia do użytku planu obrony cywilnej powiatu lęborskiego. więcej...

2010-07-01 07:56:23

Zarządzenie Starosty nr 12/07


z dnia 21.05.2007 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 15/2006 Starosty Lęborskiego z dnia 20 grudnia 2006r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej ds. przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów w roku akademickim 2006/2007. więcej...

2010-07-01 07:55:37

Zarządzenie Starosty nr 11/07


z dnia 14.05.2007 r. w sprawie powołania Zespołu Roboczego do opracowania Kodeksu Etycznego Pracowników Starostwa Powiatowego w Lęborku. więcej...

2010-07-01 07:54:34

Zarządzenie Starosty nr 10/07


z dnia 12.04.2007 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert na dostawę tablic rejestracyjnych w trybie zamówień publicznych o wartości przekraczającej 60 000 EURO - przetarg nieograniczony udzielanych przez Powiat Lęborski. więcej...

2010-07-01 07:53:13

Zarządzenie Starosty nr 9/07


z dnia 21 marca 2007 r. w sprawie ustalenia Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Lęborku więcej...

2010-07-01 07:52:19

Zarządzenie Starosty nr 8/07


z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie zmiany Zarządzenia wewnętrznego nr 512003 Starosty Lęborskiego z dnia 13.03.2003 r. w sprawie zasad zaopatrywania pracowników w środki socjalne, ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze. więcej...

2010-07-01 07:51:38

Zarządzenie Starosty nr 7/07


z dnia 28 lutego 2007 roku w sprawie organizacji załatwiania skarg i wniosków w Starostwie Powiatowym w Lęborku więcej...

2010-07-01 07:50:54

Zarządzenie Starosty nr 6/07


z dnia 15.02.2007 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do wyłonienia jednostek do usuwania pojazdów z terenu Powiatu Lęborskiego na parkingi strzeżone oraz prowadzenia parkingów strzeżonych na których umieszczane będą usunięte pojazdy. więcej...

2010-07-01 07:48:55

Zarządzenie Starosty nr 5/07


z dnia 15.02.2007 w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania jednego mieszkańca/dziecka w domach pomocy społecznej i domach dziecka Powiatu Lęborskiego w roku kalendarzowym 2007. więcej...

2010-07-01 07:48:13

Zarządzenie Starosty nr 2/07


z dnia 04.01.2007 r. w sprawie: powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. więcej...

2010-07-01 07:46:35

Zarządzenie Starosty nr 1/07


z dnia 8 stycznia 2007 roku w sprawie zmiany zarządzenie nr 14/2005 Starosty Lęborskiego z dnia 14 września 2005 w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Lęborku więcej...