2010-07-01 07:43:40

Zarządzenie Starosty nr 16/06


z dnia 20.12.2006 r. W sprawie powołania Komisji Stypendialnej ds. przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów w roku akademickim 2006/2007. więcej...

2010-07-01 07:42:10

Zarządzenie Starosty nr 15/06


z dnia 20.12.2006 r. W sprawie powołania Komisji Stypendialnej ds. przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów w roku akademickim 2006/2007. więcej...

2010-07-01 07:40:52

Zarządzenie Starosty nr 14/06


z dnia 18 grudnia 2006r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji więcej...

2010-07-01 07:39:17

Zarządzenie Starosty nr 13/06


z dnia 17 listopada 2006 roku w sprawie procedur kontroli finansowej w Starostwie Powiatowym w Lęborku więcej...

2010-07-01 07:38:29

Zarządzenie Starosty nr 12/06


z dnia 26.10.2006 w sprawie powołania Zespołu do korekty składów kart do głosowania do Rady Powiatu Lęborskiego w wyborach zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 roku więcej...

2010-07-01 07:37:45

Zarządzenie Starosty nr 11/06


z dnia 20 czerwca 2006 roku w sprawie powołania członków Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lęborku więcej...

2010-07-01 07:37:00

Zarządzenie Starosty nr 10/06


z dnia 07.06.2006 w sprawie dodania do jednolitego rzeczowego wykazu akt organów powiatu dodatkowego hasła kwalifikacyjnego więcej...

2010-07-01 07:36:08

Zarządzenie Starosty nr 9/06


z dnia 05.06.2006r. W sprawie zmiany Zarządzenia nr 22/2005 Starosty Lęborskiego z dnia 19 grudnia 2005r. więcej...

2010-07-01 07:35:03

Zarządzenie Starosty nr 8/06


z dnia 01 czerwca 2006 roku w sprawie powołania członków Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lęborku więcej...

2010-07-01 07:34:11

Zarządzenie Starosty nr 7/06


z dnia 01 czerwca 2006 roku w sprawie powołania Przewodniczącego Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lęborku więcej...

2010-07-01 07:33:10

Zarządzenie Starosty nr 6/06


z dnia 22 maja 2006 r. w sprawie ustanowienia 26 maja 2006 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Lęborku więcej...

2010-07-01 07:32:15

Zarządzenie Starosty nr 5/06


z dnia 12 kwietnia 2006 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej na dostawę towarów i wykonywanie usług w Wydziale Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Katastru Starostwa Powiatowego w Lęborku więcej...

2010-07-01 07:30:46

Zarządzenie Starosty nr 3/06


z dnia 06.04.2006 r. w sprawie powołania Przewodniczącego Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lęborku więcej...

2010-07-01 07:29:45

Zarządzenie Starosty nr 2/06


z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie powołania Komisji likwidacyjnej środków trwałych i pozostałych środków trwałych w użytkowaniu więcej...

2010-07-01 07:28:40

Zarządzenie Starosty nr 1/06


z dnia 16.03.2006 w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania jednego mieszkańca/dziecka w domach pomocy społecznej i domach dziecka Powiatu Lęborskiego w roku kalendarzowym 2006. więcej...