2016-05-11 10:35:44

Zarządzenie Starosty nr 23/05


z dnia 23.12.2005 r. w sprawie ochrony danych osobowych oraz wprowadzenia dokumentacji polityki bezpieczeństwa informacji w Starostwie Powiatowym w Lęborku więcej...

2014-05-22 13:23:25

Zarządzenie Starosty nr 8/05


z dnia 06.04.2005 r. w sprawie ustanowienia dnia 8 kwietnia 2005 r. dniem wolnym od pracy więcej...

2010-06-24 08:47:55

Zarządzenie Starosty nr 22/05


z dnia. 19 grudnia 2005r. W sprawie powołania Komisji Stypendialnej ds. przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów w roku akademickim 200512006. więcej...

2010-06-24 08:46:22

Zarządzenie Starosty nr 21/05


z dnia 19.12. 2005r. W sprawie ustalenia zasad i trybu pracy Komisji Stypendialnej ds. przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów w roku akademickim 2005/2006. więcej...

2010-06-24 08:44:34

Zarządzenie Starosty nr 20/05


z dnia. 01.12.2005 r. w sprawie powołania Zespołu opiniującego oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej wychowawczych w 2006 roku więcej...

2010-06-24 08:43:13

Zarządzenie Starosty nr 18/05


z dnia 28 października 2005 roku w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji więcej...

2010-06-24 08:42:00

Zarządzenie Starosty nr 17/05


z dnia 08.10.2005 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji dotyczącej organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego Starostwa Powiatowego w Lęborku więcej...

2010-06-24 08:40:43

Zarządzenie Starosty nr 16/05


z dnia 20.10.2005 w sprawie powołania Komisji inwentaryzacyjnej /stałej/ środków trwałych i pozostałych środków trwałych w użytkowaniu więcej...

2010-06-24 08:38:55

Zarządzenie Starosty nr 15/05


z dnia 11 października 2005r. W sprawie powołania Komisji Stypendialnej ds. przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów w roku akademickim 2005/2006. więcej...

2010-06-24 08:37:00

Zarządzenie Starosty nr 14/05


z dnia 14 września 2005 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Lęborku więcej...

2010-06-24 08:35:47

Zarządzenie Starosty nr 11/05


z dnia 10.06.2005 w sprawie dodania do jednolitego rzeczowego wykazu akt organów powiatu dodatkowego hasła kwalifikacyjnego więcej...

2010-06-24 08:34:14

Zarządzenie Starosty nr 10/05


z dnia 14.09.2005 r. w sprawie: opracowania .Planu Operacyjnego funkcjonowania Powiatu Lęborskiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny". więcej...

2010-06-24 08:32:38

Zarządzenie Starosty nr 9/05


z dnia 6 kwietnia 2005 r. w sprawie ustanowienia dnia 8 kwietnia 2005 r. dniem wolnym od pracy więcej...

2010-06-24 08:30:34

Zarządzenie Starosty nr 7/05


z dnia 10.03.2005 w sprawie dodania do jednolitego rzeczowego wykazu akt organów powiatu dodatkowego hasła kwalifikacyjnego więcej...

2010-06-24 08:28:07

Zarządzenie Starosty nr 6/05


z dnia 21 lutego 2005 w sprawie zmiany zarządzenia nr 4/2004 Starosty Lęborskiego z dnia 29.03.2004 w sprawie ustalenia Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Starostwa Powiatowego w Lęborku więcej...

2010-06-24 08:27:31

Zarządzenie Starosty nr 5/05


z dnia 18.02.2005 w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania jednego mieszkańca/dziecka w domach pomocy społecznej i domach dziecka Powiatu Lęborskiego w roku kalendarzowym 2005. więcej...

2010-06-24 08:26:36

Zarządzenie Starosty nr 4/05


z dnia 04 lutego2005 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na dostawę towarów i wykonywanie usług więcej...

2010-06-24 08:25:51

Zarządzenie Starosty nr 3/05


z dnia 4 lutego 2005 r. w sprawie regulaminu pracy komisji przetargowej więcej...

2010-06-24 08:24:50

Zarządzenie Starosty nr 2/05


z dnia 2 lutego 2005r. W sprawie zmiany Zarządzenia nr 13/2004 Starosty Lęborskiego z dnia 7 października 2004r. więcej...

2010-06-24 08:23:27

Zarządzenie Starosty nr 1/05


z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie: powołania Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. więcej...