2014-05-22 10:27:17

Zarządzenie Starosty nr 12/04


z dnia 04.10.2004 w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego ds. Rozwoju Lokalnego więcej...

2010-06-23 09:59:51

Zarządzenie Starosty nr 20/04


z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie powołania Komisji inwentaryzacyjnej /stałej/ środków trwałych i pozostałych środków trwałych w użytkowaniu więcej...

2010-06-23 09:58:46

Zarządzenie Starosty nr 19/04


z dnia 14.10.2004r. W sprawie ustalenia zasad i trybu pracy Komisji Stypendialnej ds. przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów w roku akademickim 2004/2005. więcej...

2010-06-23 09:56:43

Zarządzenie Starosty nr 18/04


w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert na dostawę talonów towarowych z okazji Świąt Bożego Narodzenia więcej...

2010-06-23 09:54:11

Zarządzenie Starosty nr 16/04


z dnia 15.10.2004 r.w sprawie: ustalenia "Planu operacyjnego ochrony przed powodzią". więcej...

2010-06-23 09:52:44

Zarządzenie Starosty nr 15/04


z dnia 07.10.2004. w sprawie: Powiatowego Planu Reagowania Kryzysowego. więcej...

2010-06-23 09:48:38

Zarządzenie Starosty nr 13/04


z dnia 7 października 2004r. W sprawie powołania Komisji Stypendialnej ds. przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów w roku akademickim 2004/2005. więcej...

2010-06-23 09:47:03

Zarządzenie Starosty nr 12a/04


z dnia 06.10.2004 r. w sprawie dodania do jednolitego rzeczowego wykazu akt organów powiatów dodatkowego hasła kwalifikacyjnego więcej...

2010-06-23 09:46:30

Zarządzenie Starosty nr 11/04


z dnia 30.09.2004 w sprawie powołania komisji likwidacyjnej środków trwałych i pozostałych środków trwałych w użytkowaniu więcej...

2010-06-23 09:45:37

Zarządzenie Starosty nr 10/04


z dnia 30.09.2004 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert na wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu i inwentaryzacji stanu lasów dla lasów nie będących własnością Skarbu Państwa w trybie zamówień publicznych których wartość nie przekracza 60 000 Euro udzielanych przez Starostę Lęborskiego. więcej...

2010-06-23 09:40:58

Zarządzenie Starosty nr 9/04


z dnia 4 czerwca 2004 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 4/2004 Starosty Lęborskiego z dnia 29.03. 2004 w sprawie ustalenia Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Starostwa Powiatowego w Lęborku więcej...

2010-06-23 09:39:53

Zarządzenie Starosty nr 8/04


z dnia 14 lipca 2004r.o zmianie zarządzenia nr 8 99 w sprawie pozwolenia Komisji Opiniodawczej d s oznakowania dróg więcej...

2010-06-23 09:38:47

Zarządzenie Starosty nr 7/04


z dnia 29 czerwca 2004 roku w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową. więcej...

2010-06-23 09:37:39

Zarządzenie Starosty nr 6/04


z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 812003 Starosty Lęborskiego z dnia 22.08.2003 w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Lęborku więcej...

2010-06-23 08:51:35

Zarządzenie Starosty nr 5/04


z dnia 31.03.2004r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli funkcjonowania fermy tuczu trzody chlewnej. więcej...

2010-06-23 08:50:05

Zarządzenie Starosty nr 4/04


z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie ustalenia Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Lęborku więcej...

2010-06-23 08:49:17

Zarządzenie Starosty nr 3/04


z dnia 17.03.2004 w sprawie dodania kategorii do jednolitego rzeczowego wykazu akt dla organów powiatu. więcej...

2010-06-23 08:48:25

Zarządzenie Starosty nr 2/04


z dnia 30.01.2004 r. w sprawie: ustalenia planu działania w zakresie ochrony ludności (obrony cywilnej) w 2004 r. więcej...

2010-06-23 08:47:12

Zarządzenie Starosty nr 1/04


z dnia 02 stycznia 2004 roku w sprawie ustalenia procedury kontroli wewnętrznej wydatków dokonywanych ze środków publicznych Starostwa Powiatowego w Lęborku więcej...