drukuj

2012-07-12 13:14:13

ZAPYTANIE OFERTOWE NR PO.DS.272.2.8.2012 - z powodu przekroczeniem ceny, jaką zamawiający przeznaczył na zrealizowanie czterech części ww. zamówienia w zapytaniu ofertowym nr PO.DS.272.2.5.2012, zwracamy się ponownie z zapytaniem ofertowym dotyczącym pełnienia w projekcie „Droga do samodzielności” funkcji eksperta ds. pracy z osobami opuszczającymi formy opieki zastępczej


ZAPYTANIE OFERTOWE NR PO.DS.272.2.8.201209.08.2012r.
INFORMACJA

w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r.  Nr 113, poz. 759  z późn. zm.) na podstawie zapytania ofertowego, zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami (wg procedury dla zasady konkurencyjności) określoną w Zasadach finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (wersja obowiązująca od 1 stycznia 2012 r.)

odnośnie

ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR PO.DS.272.2.8.2012
którego przedmiotem jest
pełnienie funkcji eksperta ds. pracy z osobami opuszczającymi formy opieki zastępczej.


w ramach projektu pn. „Droga do samodzielności" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII „Promocja integracji społecznej" Działanie 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej" Poddziałanie 7.2.2 „Wsparcie ekonomii społecznej")

Zawiadamia się, iż w wyniku ponownej analizy ofert przedmiotowe zamówienie zostanie udzielone
w następujących częściach:


●        Część 3 - Ekspert z zakresu pracy w obszarze pomocy społecznej na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie gminy Nowa Wieś Lęborska: Katarzyna Celban-Panek

Ww. wykonawca złożył ofertę spełniającą warunki udziału oraz mieszczącą się w kwocie brutto, którą Zamawiający przewidział na realizację zamówienia.


Biorąc pod uwagę powyższe Zamawiający informuje, iż dokonał wyboru osoby, która będzie  pełnić funkcje eksperta ds. pracy z osobami opuszczającymi formy opieki zastępczej w trzeciej części.


 

02.08.2012r.
INFORMACJA

w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759  z późn. zm.) na podstawie zapytania ofertowego, zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami (wg procedury dla zasady konkurencyjności) określoną w Zasadach finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (wersja obowiązująca od 1 stycznia 2012 r.)

odnośnie

ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR PO.DS.272.2.8.2012
którego przedmiotem jest
pełnienie funkcji eksperta ds. pracy z osobami opuszczającymi formy opieki zastępczej.


w ramach projektu pn. „Droga do samodzielności" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII „Promocja integracji społecznej" Działanie 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej" Poddziałanie 7.2.2 „Wsparcie ekonomii społecznej")

W związku z otrzymaniem w dniu 01.08.2012 r. od Pani Żanety Cichosz, ul. Jedności Robotniczej 14b/5, 84-300 Lębork rezygnacji z udziału w projekcie „Droga do samodzielności" w części 4 jako Ekspert z zakresu psychologii, przedmiotowe zamówienie nie zostanie udzielone w części 4.

 
W związku z powyższym postępowanie na pełnienie funkcji eksperta ds. pracy z osobami opuszczającymi formy opieki zastępczej zostanie przeprowadzone kolejny raz w części 4 - Ekspert z zakresu psychologii.01.08.2012r.

INFORMACJA

w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) na podstawie zapytania ofertowego, zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami (wg procedury dla zasady konkurencyjności) określoną w Zasadach finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (wersja obowiązująca od 1 stycznia 2012 r.)

odnośnie

ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR PO.DS.272.2.8.2012
którego przedmiotem jest
pełnienie funkcji eksperta ds. pracy z osobami opuszczającymi formy opieki zastępczej.


w ramach projektu pn. „Droga do samodzielności" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII „Promocja integracji społecznej" Działanie 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej" Poddziałanie 7.2.2 „Wsparcie ekonomii społecznej")


Zawiadamia się, iż w wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie zostanie udzielone w następujących częściach:

  • Część 1 - Ekspert z zakresu pracy w obszarze pomocy społecznej na rzecz osób opuszczających formy opieki zastępczej i mieszkańców powiatu lęborskiego: Marta Biała

  • Część 2 - Ekspert z zakresu pracy w obszarze pomocy społecznej na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie gminy Łeba: Lucyna Rzepka

  • Część 3 - Ekspert z zakresu pracy w obszarze pomocy społecznej na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie gminy Nowa Wieś Lęborska: Iwona Kiercul

  • Część 4 - Ekspert z zakresu psychologii: Żaneta Cichosz


Wykonawcy złożyli oferty spełniające warunki udziału oraz mieszczące się w kwocie brutto, którą Zamawiający przewidział na realizację zamówienia.


Biorąc pod uwagę powyższe Zamawiający informuje, iż dokonał wyboru osób, które będą pełnić funkcje ekspertów ds. pracy z osobami opuszczającymi formy opieki zastępczej w 4 ww. częściach.w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759  z późn. zm.) na podstawie zapytania ofertowego, zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami (wg procedury dla zasady konkurencyjności) określoną w Zasadach finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (wersja obowiązująca od 1 stycznia 2012 r.)


                              
W związku z realizacją projektu innowacyjnego „Droga do samodzielności" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII „Promocja integracji społecznej" Działanie 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej" Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej oraz przekroczeniem ceny, jaką zamawiający przeznaczył na zrealizowanie czterech części ww. zamówienia w zapytaniu ofertowym nr PO.DS.272.2.5.2012, zwracamy się z zapytaniem ofertowym dotyczącym pełnienia w projekcie funkcji eksperta ds. pracy z osobami opuszczającymi formy opieki zastępczej.

PEŁNA TREŚĆ ZAPYTANIA ZNAJDUJE SIĘ PONIŻEJ DO POBRANIA JAKO ZŁĄCZNIK

        Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik 2012-07-12 zapytanie_ofertowe eksperci -4 części.pdf 2012-07-12 13:27:59 Administrator Admin

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Admin Administrator
Data powstania: 12.07.2012 13:14
Data ostatniej modyfikacji: 09.08.2012 10:18
Liczba wyświetleń: 2883