drukuj

2012-01-30 12:36:47

Przyjmowanie zgłoszenia projektu robót geologicznych, wykonywanych w celu wykorzystania ciepła ziemi


WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Zgłoszenie projektu robót geologicznych wykonywanych w celu wykorzystania ciepła Ziemi, złożone przez podmiot, który sfinansował wykonanie tego projektu.
2. 2 egzemplarze projektu robót geologicznych spełniającego wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. Nr  288, poz. 1696).

OPŁATY: Brak.

Termin odpowiedzi:
Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy Prawo geologiczne i górnicze, do wykonywania prac geologicznych, wykonywanych w celu wykorzystania ciepła Ziemi, można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia przedłożenia projektu robót geologicznych, starosta, w drodze decyzji, nie zgłosi do niego sprzeciwu.

PODSTAWA PRAWNA:

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2016 r. Nr 23).
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2015 r., poz. 196).
3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. Nr  288, poz. 1696).

Informacji udziela geolog powiatowy, pok. 113 w każdy piątek, w godz. 800 do 1500.

        Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Przyjmowanie zgłoszenia projektu robót geologicznych.pdf 2016-04-06 14:07:12 Starostwo Informatyk

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Admin Administrator
Data powstania: 30.01.2012 12:36
Data ostatniej modyfikacji: 06.04.2016 14:06
Liczba wyświetleń: 820