drukuj

2011-11-03 13:56:58

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3 - badanie potrzeb edukacyjnych dorosłych w powiecie lęborskim w powiązaniu z lokalnym i regionalnym rynkiem pracy - monitoring kształcenia ustawicznego służący wprowadzeniu zmian /modyfikacji kierunków kształcenia.


w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) na podstawie zapytania ofertowego, zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami i zasadą konkurencyjności określoną w Zasadach finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (wersja obowiązująca od 1 stycznia 2011 r.)

W związku z realizacją projektu „Kształcenie ustawiczne przepustką do lepszego jutra" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zwracamy się z zapytaniem ofertowym dotyczącym opracowania Badania potrzeb edukacyjnych dorosłych w powiecie lęborskim w powiązaniu z lokalnym i regionalnym rynkiem pracy - monitoring kształcenia ustawicznego służący wprowadzeniu zmian /modyfikacji kierunków kształcenia.

Treść zapytania ofertowego zamieszczona poniżej.


14.11.2011r.
W nagłówku załącznika nr 3 - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia dokonano korekty w zakresie oznaczenia numeru załącznika z nr 2 na poprawny tzn. nr 3. W związku z tym załącza się poprawione o powyższe zapytanie ofertowe.


16.11.2011r.

Do Zamawiającego w dniu 14 listopada 2011 roku wpłynął fax o treści:


„W związku z zapytaniem ofertowym dotyczącym opracowania Badania potrzeb edukacyjnych dorosłych w powiecie lęborskim w powiązaniu z lokalnym i regionalnym rynkiem pracy - monitoring kształcenia ustawicznego służący wprowadzeniu zmian /modyfikacji kierunków kształcenia, zwracamy się z prośba o udostepnienie informacji według następującej specyfikacji:

  1. Szacunkowa wartość zamówienia”

 

Odpowiedź

Zamawiający w odpowiedzi na pisemne zapytanie w tej sprawie informuje, iż szacunkowa wartość zamówienia na realizację tego zadania wynosi 40.650,41 zł netto.

 


Lębork, 2011-11-21

 INFORMACJA

dotycząca postępowania przeprowadzonego  w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759  z późn. zm.) na podstawie zapytania ofertowego, zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami i zasadą konkurencyjności określoną w Zasadach finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (wersja obowiązująca od 1 stycznia 2011 r.) odnośnie

ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 3,

którego przedmiotem jest

opracowanie Badania potrzeb edukacyjnych dorosłych w powiecie lęborskim w powiązaniu z lokalnym i regionalnym rynkiem pracy - monitoring kształcenia ustawicznego służący wprowadzeniu zmian /modyfikacji kierunków kształcenia


w ramach projektu pn. „Kształcenie ustawiczne przepustką do lepszego jutra" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach" Działanie 9.3 „Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych").

Zawiadamia się, iż w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego wpłynęło 6 ofert. Wszystkie oferty spełniają warunki określone w zapytaniu ofertowym.


Najkorzystniejszą ofertę uzyskując 100,00 pkt. wg kryterium oceny ofert złożyła firma:

Lokalne Badania Społeczne Marcin Jóźko, ul. Kocjana 1/19, 01-473 Warszawa.


29.11.2011r.

INFORMACJA

dotycząca postępowania przeprowadzonego w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) na podstawie zapytania ofertowego, zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami i zasadą konkurencyjności określoną w Zasadach finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (wersja obowiązująca od 1 stycznia 2011 r.) odnośnie

ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 3,
którego przedmiotem jest

opracowanie Badania potrzeb edukacyjnych dorosłych w powiecie lęborskim w powiązaniu z lokalnym i regionalnym rynkiem pracy - monitoring kształcenia ustawicznego służący wprowadzeniu zmian /modyfikacji kierunków kształcenia

w ramach projektu pn. „Kształcenie ustawiczne przepustką do lepszego jutra" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach" Działanie 9.3 „Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych").

Zawiadamia się, iż w dniu 29.11.2011 roku z firmą Lokalne Badania Społeczne Marcin Jóźko, ul. Kocjana 1/19, 01-473 Warszawa zawarto umowę na realizację dzieła.

        Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik poprawione zapytanie ofertowe nr 3.pdf 2011-11-14 15:39:30 Administrator Admin
załącznik poprawione zapytanie ofertowe nr 3.doc 2011-11-14 15:41:47 Administrator Admin
załącznik zapytanie ofertowe nr 3.doc 2011-11-03 13:59:42 Administrator Admin
załącznik zapytanie ofertowe nr 3.pdf 2011-11-03 14:02:29 Administrator Admin

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Admin Administrator
Data powstania: 03.11.2011 13:56
Data ostatniej modyfikacji: 29.11.2011 15:03
Liczba wyświetleń: 3117