drukuj

2011-10-27 12:48:00

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2 - opracowanie skryptów przedmiotowych do e-learningu w zakresie komunikacji interpersonalnej, równości szans kobiet i mężczyzn, godzenia życia rodzinnego z zawodowym oraz treningu aktywizacji zawodowej.


w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) na podstawie zapytania ofertowego, zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami i zasadą konkurencyjności określoną w Zasadach finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (wersja obowiązująca od 1 stycznia 2011 r.)

W związku z realizacją projektu „Kształcenie ustawiczne przepustką do lepszego jutra” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zwracamy się z zapytaniem ofertowym dotyczącym opracowania skryptów przedmiotowych do e-learningu w zakresie komunikacji interpersonalnej, równości szans kobiet i mężczyzn, godzenia życia rodzinnego z zawodowym oraz treningu aktywizacji zawodowej.

Treść zapytania ofertowego zamieszczona poniżej.

16.11.2011r.

INFORMACJA


dotycząca postępowania przeprowadzonego  w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759  z późn. zm.) na podstawie zapytania ofertowego, zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami i zasadą konkurencyjności określoną w Zasadach finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (wersja obowiązująca od 1 stycznia 2011 r.) odnośnie ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 2,

którego przedmiotem jest

opracowanie skryptów przedmiotowych do e-learningu w zakresie komunikacji interpersonalnej, równości szans kobiet i mężczyzn, godzenia życia rodzinnego z zawodowym oraz treningu aktywizacji zawodowej


w ramach projektu pn. „Kształcenie ustawiczne przepustką do lepszego jutra” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Działanie 9.3 „Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych”).

 

Zawiadamia się, iż w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego i oceny złożonych przez Wykonawców ofert spełniających warunki określone w zapytaniu ofertowym stwierdzono, iż przekraczają kwoty posiadane przez Zamawiającego na sfinansowanie poszczególnych części zamówienia dotyczących zarówno części 1 - komunikacja interpersonalna, równość szans kobiet i mężczyzn, godzenie życia rodzinnego z zawodowym, jak i 2 – trening aktywizacji zawodowej.

 

Biorąc pod uwagę powyższe Zamawiający informuje, iż ogłosi ponowne zapytanie ofertowe dotyczące części 1 i 2.

        Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik zapytanie ofertowe nr 2.doc 2011-10-27 12:49:08 Administrator Admin
załącznik zapytanie ofertowe nr 2.pdf 2011-10-27 12:49:41 Administrator Admin

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Admin Administrator
Data powstania: 27.10.2011 12:48
Data ostatniej modyfikacji: 16.11.2011 15:12
Liczba wyświetleń: 2889