drukuj

2010-02-25 10:40:37

ePUAP - Cyfrowy Urząd


Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej to portal przez który załatwisz sprawy urzędowe przez internet.

 
ePUAP - Elektroniczna skrzynka podawcza - zaloguj się... – na platformie ePUAP:

W celu skorzystania ze Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP należy:

  • - założyć indywidualne (darmowe) konta na platformie ePUAP
  • - założyć profil zaufany poprzez złożenie wniosku (na koncie ePUAP).
  • - udać się do punktu potwierdzającego profil (np Urząd Skarbowy) celem potwierdzenia tożsamości.

Profil zaufany - bezpłatna metoda potwierdzania tożsamości w elektronicznych kontaktach z administracją.

Aby uzyskać profil zaufany należy:


I sposób – dla wszystkich obywateli:
1. zalogować się na platformie ePUAP (wymagane posiadanie konta na ePUAP),
2. wypełnić wniosek o założenie profilu,
3. udać się do punktu potwierdzającego profil celem potwierdzenia tożsamości.

II sposób – dla osób posiadających podpis elektroniczny:
1. zalogować się na platformie ePUAP (wymagane posiadanie konta na ePUAP),
2. wypełnić wniosek o założenie profilu,

3. potwierdzić swoje dane za pomocą podpisu elektronicznego z kwalifikowanym certyfikatem.

 

Jak działa profil zaufany

 

Profil zaufany działa jak odręczny podpis i jest odpowiednikiem bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym. Obywatel loguje się na www.epuap.gov.pl, wybiera usługę, którą chce zrealizować, wypełnia wniosek, podpisuje go profilem zaufanym, a następnie wniosek wysyła do urzędu.

 

Instrukcje dotyczące zakładania konta na platformie ePUAP, zakładania profilu zaufanego itd . znajdują się na ePUAP - kliknij
Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:

 • - Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego.
 • - Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu na następujących nośnikach danych:
  • - Dyskietka 1,44 MB,
  • - Pamięć masowa USB
  • - Płyta CD-RW.

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru. Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

 • - Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie XAdES-BES (podstawowa forma podpisu XAdES) lub profilem zaufanym.
 • - Akceptowalne formaty załączników to:
  • - DOC, RTF,TXT
  • - XLS,
  • - CSV,
  • - TXT,
  • - GIF, TIF, BMP, JPG,
  • - PDF,
  • - ZIP.

Zgodnie z Ustawą o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2005 Nr 64, poz. 565) oraz Rozporządzeniem Prezesa Ministrów w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczenia dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym Dz.U. 2005 Nr 200 poz. 1651) informujemy, że uruchomione zostało Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wraz z Elektroniczną Skrzynką Podawczą.

Uprzejmie informujemy, że w przypadku korzystania z certyfikatów kwalifikowanych wszelkie informacje potrzebne do użytkowania certyfikatów (instrukcje obsługi, instalacji oraz oprogramowania umożliwiającego podpisywanie i weryfikację certyfikatów) są dostępne na stronie wystawcy swojego certyfikatu.

        Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik konfiguracja_przeglądarek.pdf Konfiguracja przeglądarek internetowych 2010-02-25 10:45:19 Administrator Admin

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Admin Administrator
Data powstania: 25.02.2010 10:40
Data ostatniej modyfikacji: 20.04.2015 11:35
Liczba wyświetleń: 4013