drukuj

2010-01-12 07:49:41

Wydawanie pozwoleń wodnoprawnych na odprowadzanie wód powierzchniowych lub podziemnych


Podstawa prawna: Art. 122, ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. z 2015 poz. 469 ze zmianami)

Wydawanie pozwoleń wodnoprawnych na odprowadzanie wód powierzchniowych lub podziemnych

Gdzie się udać:

Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Lęborku, ul. Czołgistów 5, pokój 113 (I p.) tel. : (059)8632845, fax: (059)8621406

Wymagane dokumenty :
 
Wniosek o udzielenie pozwolenia;
Operat wodnoprawny, spełniający wymagania art. 132, ust. 1, ust. 2, ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo  wodne (Dz.U. z 2015 poz. 469 ze zmianami);
Opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym.
Dowód wniesienia należnej opłaty skarbowej - na konto Urzędu Miasta Lębork: Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.
82 2030 0045 1110 0000 0219 7910

Opłaty skarbowe :

Za wydanie decyzji : 217 zł

Termin realizacji :

W ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Admin Administrator
Data powstania: 12.01.2010 07:49
Data ostatniej modyfikacji: 06.04.2016 13:55
Liczba wyświetleń: 995