drukuj

2010-01-12 07:48:52

Wydawanie decyzji w sprawie ustalania linii brzegowej


Podstawa prawna: Art. 15, ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. z 2015 poz. 469 ze zmianami)

Wydawanie decyzji w sprawie ustalania linii brzegowej dla cieków naturalnych, jezior oraz innych naturalnych zbiorników wodnych z wyjątkiem: morskich wód wewnętrznych, wód granicznych oraz śródlądowych dróg wodnych


Gdzie się udać:

Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Lęborku, ul. Czołgistów 5, pokój 113 (I p.) tel. : (059)8632845, fax: (059)8621406

Wymagane dokumenty :  

Wniosek;
Projekt rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych, spełniający wymagania art. 15, ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo  wodne (Dz.U. z 2015 poz. 469 ze zmianami);
Dowód wniesienia należnej opłaty skarbowej - na konto Urzędu Miasta Lębork: Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.
82 2030 0045 1110 0000 0219 7910

Opłaty skarbowe :

Za wydanie decyzji : 10 zł

Termin realizacji :
W ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Admin Administrator
Data powstania: 12.01.2010 07:48
Data ostatniej modyfikacji: 06.04.2016 13:58
Liczba wyświetleń: 1029