drukuj

2010-01-12 07:32:54

Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości będących własnością gminy


Podstawa prawna: Art. 83 ust. 4 ustawy z dnia 16.04.2005 roku o ochronie przyrody (Dz.U. z 2015 poz. 1651 z późn. zm.).

Gdzie się udać:
Wydział Ochrony Środowiska
Starostwa Powiatowego w Lęborku, ul. Czołgistów 5, pok. 113 (I. piętro) tel: (059) 8632845, fax: (059) 8621406.

Wymagane dokumenty:
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości będących własnością gminy zawierający:
1. Imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości;
2. tytuł prawny władania nieruchomością;
3. nazwę gatunku drzewa lub krzewu;
4. obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm;
5. przeznaczenie terenu na którym rośnie drzewo lub krzew;
6. przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu;
7. wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy.

W przypadku, gdy władający nieruchomością nie jest jej właścicielem, do wniosku dołącza się zgodę jej właściciela.

Opłaty skarbowe:
Za wydanie decyzji nie pobiera się opłaty.
Uwaga:
Na podstawie ustawy z dnia 16.04.2004 roku o ochronie przyrody (Dz.U. z 2015 poz. 1651 z późn. zm.), za usunięcie drzew pobiera się opłatę wg. stawki zależnej od obwodu pnia oraz rodzaju i gatunku drzewa, a w przypadku krzewów od powierzchni pokrytej krzewami. Stawki określają przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 83 ust.4 i 8 wyżej cytowanej ustawy.
Wyjątki od tej zasady wyszczególnione są w art. 86 ustawy.

Termin realizacji:
W ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
W postępowaniu odwoławczym w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

        Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik wniosek o wycinke drzew.rtf 2010-01-12 07:33:06 Administrator Admin
załącznik wniosek o wycinke drzew.pdf 2010-01-12 07:33:13 Administrator Admin
załącznik wniosek o wycinke drzew.doc 2010-01-12 07:33:18 Administrator Admin

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Admin Administrator
Data powstania: 12.01.2010 07:32
Data ostatniej modyfikacji: 06.04.2016 13:58
Liczba wyświetleń: 1109