drukuj

2010-01-12 07:30:03

Wydawanie decyzji w sprawie zmiany lasu na użytek rolny.


Podstawa prawna :Art. 13, ust. 2 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (Dz.U. z 2014 poz. 1153 z późn. zm.).

Gdzie się udać:
Wydział Ochrony Środowiska
Starostwa Powiatowego w Lęborku, ul. Czołgistów 5,
pokój 113 (I p.)
tel. : (059)8632821, fax: (059)8632850.

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek wraz z uzasadnieniem celowości zmiany lasu na użytek rolny.
2. Dowód wniesienia należnej opłaty skarbowej - na konto Urzędu Miasta Lębork w Banku Gospodarki Żywnościowej S.A.
82 2030 0045 1110 0000 0219 7910

Opłaty skarbowe:
Za wydanie decyzji : 10,00 zł

Termin realizacji:
W ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Admin Administrator
Data powstania: 12.01.2010 07:30
Data ostatniej modyfikacji: 07.04.2015 09:30
Liczba wyświetleń: 1023