drukuj

2010-01-12 07:08:49

Wniosek o dokonanie wpisu lub wykreślenia z rejestru przetrzymywanych lub hodowanych zwierząt podlegających ograniczeniom przewozu


1.       Zgodnie z art. 64 ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1651 ze zm) obowiązek zgłoszenia do rejestru lub wykreślenia z rejestru powstaje z dniem nabycia lub zbycia , wwozu do kraju lub wywozu za granicę państwa, wejścia w posiadanie zwierzęcia, jego utraty lub śmierci. Wniosek o dokonanie wpisu lub wykreślenia z rejestru powinien być złożony właściwemu staroście w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku.

2.       Stosownie do art. 64 ust 10 ustawy j. w., Koszty związanego ze znakowaniem zgodnym z przepisami prawa Unii Europejskiej, zwierząt, o których mowa w ust. 1, pokrywa posiadacz zwierzęcia lub prowadzący hodowlę.

Należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 26 zł za dokonanie wpisu do rejestru zwierząt, zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 roku (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 783 ze zm.)

3.       Na podstawie art. 64 ust. 6 ustawy j. w., do wniosku o dokonanie wpisu do rejestru załącza się kopię dokumentu, o którym mowa w ust. 4 pkt. 11, tj.:

a)       zezwolenia na import zwierzęcia do kraju albo
b)       zezwolenia na schwytanie zwierzęcia w środowisku, albo
c)       dokumentu wydanego przez powiatowego lekarza weterynarii, potwierdzającego urodzenie zwierzęcia w hodowli, albo
d)       innego dokumentu stwierdzającego legalność pochodzenia zwierzęcia.

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015r. poz. 2135 ze zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu prowadzenia rejestru przetrzymywanych zwierząt.

        Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik wniosek - rejestracja zwierzat 2016.pdf 2016-04-04 15:16:12 Starostwo Informatyk
załącznik wniosek - rejestracja zwierzat 2016.docx 2016-04-04 15:16:09 Starostwo Informatyk

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Admin Administrator
Data powstania: 12.01.2010 07:08
Data ostatniej modyfikacji: 04.04.2016 15:30
Liczba wyświetleń: 1008