Tu jesteś: » Starostwo Powiatowe » Wydziały
 
drukuj

2007-03-07 15:23:09

Referat Programów Pomocowych


Katarzyna Dampc - kierownik
ul. Czołgistów 5
84-300 Lębork
59 8632 851
programy@starostwolebork.pl
II piętro pok. nr 217

Do podstawowego zakresu działania Referatu Programów Pomocowych należy w szczególności:
1) pozyskiwanie i rozpowszechnianie informacji o inicjatywach Unii Europejskiej z uwzględnieniem programów przeznaczonych na wspieranie rozwoju lokalnego i ponadlokalnego,
2) współpraca z przedstawicielami organów zarządzających europejskimi programami i środkami pomocowymi,
3) przygotowywanie programów, które mogą być realizowane z wykorzystaniem środków Unii Europejskiej lub pozaunijnych oraz koordynowanie działań komórek organizacyjnych Starostwa w tym zakresie,
4) współdziałanie i udzielanie pomocy w opracowywaniu wniosków o dofinansowanie projektów z funduszy pomocowych sporządzanych przez komórki organizacyjne Starostwa oraz jednostki organizacyjne Powiatu,
5) współpraca z samorządami gminnymi w zakresie wypracowania wspólnych przedsięwzięć, które mogą być realizowane ze środków pomocowych,
6) tworzenie banku danych i dokumentacji w zakresie praw, instytucji i organizacji europejskich o istotnym znaczeniu dla rozwoju Powiatu oraz popularyzacja tej wiedzy w społeczności lokalnej.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Admin Administrator
Data powstania: 07.03.2007 15:23
Data ostatniej modyfikacji: 14.03.2016 09:16
Liczba wyświetleń: 2249