Tu jesteś: » Starostwo Powiatowe » Wydziały
 
drukuj

2003-06-30 15:29:25

Biuro Rady Powiatuul. Czołgistów 5
84-300 Lębork
59 8632 830
parter pok. nr 11

Do podstawowego zakresu działania Biura Rady Powiatu należy w szczególności :
1) obsługa kancelaryjno - biurowa Rady i komisji,
2) wykonywanie zadań merytorycznych w zakresie zleconym przez Radę i komisje,
3) przygotowywanie projektów planów pracy Rady i komisji,
4) zapewnienie prawidłowego przygotowania materiałów na sesję Rady i posiedzenia komisji,
5) protokołowanie posiedzeń Rady i komisji,
6) przyjmowanie pisemnych lub w formie telefonogramów interpelacji, wniosków i zapytań radnych oraz przekazywanie ich Zarządowi,
7) prowadzenie rejestru uchwał Rady i przechowywanie ich wraz z protokołami sesji,
8) prowadzenie rejestru aktów prawa miejscowego oraz ich publikacji,
9) przekazywanie uchwał i wyciągów z protokołów Rady do realizacji.
10) gromadzenie i udostępnianie zbioru aktów prawa miejscowego ustanowionych przez Powiat.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Admin Administrator
Data powstania: 30.06.2003 15:29
Data ostatniej modyfikacji: 11.03.2016 13:10
Liczba wyświetleń: 1774