drukuj

2006-10-05 11:40:19

Powiatowy Iinspektorat Nadzoru Budowlanego w Lęborku


ul.Czołgistów 5
84-300 Lębork
59 8632 844
59 8621 406
pinb.lebork@gda.winb.gov.pl
Krzysztof Maglewicz

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Lęborku jest organem administracji rządowej na szczeblu lokalnym i wykonuje zadania wynikające z przepisów art. 83 ustawy prawo budowlane ( t.j. Dz. U. nr 207 poz.2016 z 2004r.)

· przyjmuje zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych,
· przyjmuje zawiadomienia o zmianie kierownika budowy lub inspektora nadzoru,
· prowadzi postępowania w sprawach samowolnych robót wymagających pozwolenia na budowę lub zgłoszenia,
· prowadzi postępowania w sprawach pozwolenia na wznowienie robót,
· wydaje decyzje w sprawach pozwolenia na użytkowanie,
· przyjmuje zawiadomienia o zakończeniu budowy lub robót budowlanych,
· przeprowadza kontrole zgodności realizacji budowy z pozwoleniem na budowę oraz kontrole obowiązkowe,
· wymierza kary z tytułu samowolnego użytkowania obiektu oraz w przypadku istotnych odstępstw od zatwierdzonego projektu budowlanego,
· prowadzi postępowania w sprawach utrzymania użytkowanych obiektów budowlanych,
· wydaje decyzje nakazujące usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w użytkowanych budynkach i obiektach,
· wydaje decyzje zakazujące użytkowania budynków znajdujących się w niewłaściwym stanie technicznym lub decyzje nakazujące rozbiórkę obiektów w złym stanie technicznym,
· prowadzi postępowania w sprawach samowolnej zmiany sposobu użytkowania obiektu lub jego części,
· prowadzi postępowania wyjaśniające w sprawie przyczyn katastrof budowlanych,
· po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego występuje z wnioskiem do właściwej izby zawodowej w sprawach odpowiedzialności zawodowej w budownictwie,

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Admin Administrator
Data powstania: 05.10.2006 11:40
Data ostatniej modyfikacji: 31.05.2016 11:24
Liczba wyświetleń: 7045