drukuj

2016-06-03 14:26:50

Zaproszenie dla organizacji pozarządowych


Starosta Lęborski serdecznie zaprasza organizacje pozarządowe z terenu powiatu lęborskiego do przedstawienia w terminie do 08.07.2016 r. propozycji zadań priorytetowych, które powinny zostać ujęte w Programie współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2017 rok oraz o podanie kwoty, jaka byłaby ewentualnie konieczna do realizacji planowanych przez wnioskodawcę zadań na 2017 r. w drodze otwartego konkursu ofert.

 

Otrzymane wskazówki będą dla samorządu Powiatu Lęborskiego cennym materiałem przy tworzeniu projektu uchwały Rady Powiatu Lęborskiego
w sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
i innymi uprawnionymi podmiotami na 2017 rok oraz planowaniu budżetu Powiatu Lęborskiego.

Przedstawienie propozycji zadań priorytetowych posłuży jedynie jako materiał roboczy do tworzenia Programu, o którym mowa.

Ponadto zwracam się z prośbą o przedstawienie ewentualnych propozycji zmiany dotychczasowej uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na 2016 rok.

Uchwała dostępna jest na stronie http://www.powiat.leborski.samorzady.pl (zakładka: organizacje pozarządowe/uchwały/2016).

 

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Informatyk Starostwo
Data powstania: 03.06.2016 14:26
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 253