drukuj

2016-05-27 10:40:39

OR.V.5314.04.2016 WEZWANIE OSOBY UPRAWNIONEJ DO ODBIORU RZECZY ZNALEZIONEJ


Lębork, 2016.05.27

WEZWANIE OSOBY UPRAWNIONEJ DO ODBIORU RZECZY ZNALEZIONEJ

 

 

                Na podstawie art. 15 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 380) wzywam osobę uprawnioną do odbioru z Biura Rzeczy Znalezionych, telefonu komórkowego marki MEIZU, w terminie dwóch lat  liczonego od dnia znalezienia ww. rzeczy, tj. od dnia  19 kwietnia 2016r.

 

POUCZENIE:

 

Zgodnie z art. 187 kodeksu cywilnego rzecz znaleziona, która nie zostanie przez osobę uprawnioną odebrana w ciągu roku od dnia doręczenia jej wezwania do odbioru, a w przypadku niemożności wezwania w ciągu dwóch lat od dnia jej znalezienia, staje się własnością znalazcy, jeżeli uczynił on zadość swoim obowiązkom.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Informatyk Starostwo
Data powstania: 27.05.2016 10:40
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 253