drukuj

2016-05-05 09:25:27

Ogłoszenie


Zarząd Powiatu Lęborskiego na posiedzeniu w dniu 20.04.2016 r. podjął decyzję o przyznaniu dotacji organizacji pozarządowej w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.), na realizację zadania publicznego w 2016 r.

Podział środków kształtuje się następująco:

 

L.p.

Nazwa

organizacji

Nazwa

zadania

Wnioskowana kwota dotacji

Koszt całkowity zadania

w zł

Termin realizacji

Decyzja Zarządu Powiatu Lęborskiego

1.

Fundacja Regionalne Centrum Młodzieży
w Lęborku

 

Biuro mentoringu-zajęcia w Wehikule Usamodzielnienia”

3 000 zł

54,55%

5 500 zł

 

05.09.2016r.-30.11.2016r.

(87 dni)

3 000 zł

 

Razem

3 000 zł

5 500 zł

x

3 000 zł

 

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Admin Administrator
Data powstania: 05.05.2016 09:25
Data ostatniej modyfikacji: 05.05.2016 09:26
Liczba wyświetleń: 306