drukuj

2016-04-12 13:43:19

Zarząd Powiatu Lęborskiego na posiedzeniu w dniu 06.04.2016 r. uznał celowość realizacji zadania publicznego


pn.: „Biuro mentoringu-zajęcia w Wehikule Usamodzielnienia”

Oferta na realizację wyżej wymienionego zadania została złożona w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 239). Proponowany przez organizację pozarządową podział środków i termin realizacji kształtuje się następująco:

 

 

L.p.

 

Nazwa

organizacji

 

Nazwa

zadania

Wnioskowana kwota dotacji

Koszt całkowity zadania

w zł

Termin

realizacji

1.

 

Fundacja Regionalne Centrum Młodzieży
w Lęborku

 

 

„Biuro mentoringu-zajęcia w Wehikule Usamodzielnienia”

 

3 000 zł

54,55%

 

5 500 zł

 

 

05.09.2016r.-30.11.2016r.

(87 dni)

Razem

3 000 zł

5 500 zł

x

 

Informuję o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego.
Uwagi do oferty można zgłaszać osobiście w formie pisemnej do dnia 19.04.2016 r., do Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Lęborku /pok. 129/ lub drogą elektroniczną na adres: okz-lebork@wp.pl z dopiskiem „tryb pozakonkursowy". Uwagi należy zgłaszać na załączonym do ogłoszenia formularzu.

        Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik ogłoszenie na BIP...doc 2016-04-12 13:44:52 Administrator Admin
załącznik Oferta Regionalnego Centrum Młodzieży.pdf 2016-04-12 13:44:58 Administrator Admin
załącznik Formularz dotyczący uwag.doc 2016-04-12 13:45:01 Administrator Admin

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Admin Administrator
Data powstania: 12.04.2016 13:43
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 399