drukuj

2016-04-01 12:26:52

Ogłoszenie


Zarząd Powiatu Lęborskiego na posiedzeniu w dniu 30.03.2016 r. uznał celowość realizacji zadania publicznego pn.: „Organizacja i przeprowadzenie regionalnych towarzyskich zawodów jeździeckich w skokach przez przeszkody-Puchar Bałtyku-Nowęcin 2016”.

Oferta na realizację wyżej wymienionego zadania została złożona w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 239). Proponowany przez organizację pozarządową podział środków i termin realizacji kształtuje się następująco:

 

L.p.

 

Nazwa

organizacji

 

Nazwa

zadania

Wnioskowana kwota dotacji

Koszt całkowity zadania

w zł

Termin

realizacji

1.

 

Jeździecki Klub Sportowy „Senny”

 

„Organizacja
i przeprowadzenie regionalnych towarzyskich zawodów jeździeckich
w skokach przez przeszkody-Puchar Bałtyku-Nowęcin 2016”

 

3 000 zł

24,60%

 

12 200 zł

 

 

01.05.2016r.-15.06.2016r.

(46 dni)

Razem

3 000 zł

12 200 zł

x

Informuję o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego.
Uwagi do oferty można zgłaszać osobiście w formie pisemnej do dnia 08.04.2016 r., do Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Lęborku /pok. 129/ lub drogą elektroniczną na adres: okz-lebork@wp.pl z dopiskiem „tryb pozakonkursowy". Uwagi należy zgłaszać na załączonym do ogłoszenia formularzu.

 

 

 

Załączniki:

·  Oferta realizacji zadania publicznego pn. „Organizacja i przeprowadzenie regionalnych towarzyskich zawodów jeździeckich w skokach przez przeszkody-Puchar Bałtyku-Nowęcin 2016”,

·  Formularz z uwagami do oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie.

 

        Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik ogłoszenie na BIP...doc 2016-04-01 12:27:07 Administrator Admin
załącznik Oferta JKS SENNY.pdf 2016-04-01 12:27:19 Administrator Admin
załącznik Formularz dotyczący uwag.doc 2016-04-01 12:27:22 Administrator Admin

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Admin Administrator
Data powstania: 01.04.2016 12:26
Data ostatniej modyfikacji: 01.04.2016 12:30
Liczba wyświetleń: 434