drukuj

2016-03-18 07:39:12

Ogłoszenie w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości


stanowiących mienie Powiatu Lęborskiego przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu

Działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
(tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku, poz. 1774 ze zm.)

ogłasza się, co następuje:

1.       Przeznacza się do sprzedaży w drodze  przetargu opisane niżej nieruchomości gruntowe.

Lp.

Nr działki

Powierzchnia w m²

Położenie nieruchomości

Nr Księgi

wieczystej

Cena

nieruchomości

/netto zł/ *

1

63/13

938

ul. Spółdzielcza

Obręb: 5, Lębork

 

SL1L/00031815/5

43.000

2

63/14

1044

48.000

3

63/16

869

40.000

4

63/17

994

46.000

5

63/18

1049

48.000

6

63/26

905

42.000

* Cena sprzedaży nie obejmuje należności podatkowych, które wprowadziła z dniem 1 maja 2004 roku ustawa
z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług /t.j. Dz. U z 2011., Nr 177, poz. 1054 ze zm./. Do ceny sprzedaży netto zostanie doliczony obowiązujący w dniu sprzedaży podatek VAT.

 

Działki będące przedmiotem sprzedaży położone są w południowo-zachodniej części miasta, w okolicy Osiedla Roszarniczego. Teren działek płaski, nieuzbrojony. W chwili obecnej grunty stanowią użytki zielone, niezagospodarowane. Bezpośredni dojazd drogą utwardzoną płytami betonowymi łączącą się z ul. Spółdzielczą. Bezpośrednie sąsiedztwo terenu stanowią grunty niezabudowane.

2.   Przeznaczenie w/w nieruchomości:

Zgodnie z obowiązującą zmianą miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Lęborka na obszarze obejmującym część jednostki terytorialnej T.I dla terenu elementarnego 01.04.ER w rejonie ulicy Spółdzielczej zatwierdzonej uchwałą Nr LXIII-628/2002 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 30 sierpnia 2002 roku /Dz.Urz. Woj. Pomorskiego nr 75 z dnia 12 listopada 2002 roku, poz. 1654/ nieruchomości przeznaczone do sprzedaży znajdują się na terenie elementarnym 01.32.MN o dominującej funkcji mieszkaniowej.

3. Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz. U. z 2015, poz. 1774 z zm./ upływa 29 kwietnia 2016 roku.


4. Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lęborku, ul. Czołgistów 5 oraz umieszczenie na stronie internetowej Starostwa  www.powiat-lebork.com na okres od 18 marca 2016 roku do 08 kwietnia 2016 roku.


5. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Lęborku, pok. nr 220 i 221, II piętro, tel. /59/ 863 28 41.

 

        Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Wykaz.doc 2016-03-18 07:39:51 Administrator Admin
załącznik Mapa.pdf 2016-03-18 07:39:56 Administrator Admin

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Admin Administrator
Data powstania: 18.03.2016 07:39
Data ostatniej modyfikacji: 18.03.2016 07:40
Liczba wyświetleń: 662