drukuj

2016-03-10 14:44:33

Ogłoszenie


Zarząd Powiatu Lęborskiego na posiedzeniu w dniu 09.03.2016 r. uznał celowość realizacji zadań publicznych

pn.:

- „Odkrywamy nasze pasje”,

- „Pasje w drewnie ukryte. IV Międzynarodowy Plener Rzeźbiarski Artystów
  Nieprofesjonalnych”,

- „Biznes i NGO – społeczna odpowiedzialność w powiecie lęborskim”.

 
Oferty na realizację wyżej wymienionych zadań zostały złożone w trybie art. 19 a ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 239).
Proponowany przez organizacje pozarządowe podział środków i termin realizacji kształtuje się następująco:

 L.p.

 Nazwa organizacji

 Nazwa zadania

Wnioskowana kwota dotacji

Koszt całkowity zadania

w zł

Termin realizacji

1.

 

Lęborski Uniwersytet Trzeciego Wieku

 

 

Odkrywamy

nasze pasje

 

4 031 zł

69,54%

 

5 796,34 zł

 

 

01.05.2016r.-29.07.2016r.

(90 dni)

2.

 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Regionu Słowińskiego „Kluka”, gmina Smołdzino

 

Pasje w drewnie ukryte. IV Międzynarodowy Plener Rzeźbiarski Artystów Nieprofesjonalnych

 

2 500 zł

8,45%

 

29 590,00 zł

 

18.07.2016r.-

15.10.2016r.

(90 dni)

3.

 

Stowarzyszenie EDUQ w Lęborku

 

Biznes i NGO – społeczna odpowiedzialność
w powiecie lęborskim

 

2 750 zł

41,67%

 

6 600,00 zł

 

01.08.2016r.-

28.10.2016r.

(89 dni)

Razem

9 281 zł

41 986,34 zł

x

Informuję o możliwości zgłaszania uwag do ofert na realizację zadań publicznych.
Uwagi do ofert można zgłaszać osobiście w formie pisemnej do dnia 17.03.2016 r., do Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Lęborku /pok. 129/ lub drogą elektroniczną na adres: okz-lebork@wp.pl z dopiskiem „tryb pozakonkursowy". Uwagi należy zgłaszać na załączonym do ogłoszenia formularzu.

 

 

 

Załączniki:

·  Oferta realizacji zadania publicznego pn. „Odkrywamy nasze pasje”,

·  Oferta realizacji zadania publicznego pn. „Pasje w drewnie ukryte. IV Międzynarodowy Plener Rzeźbiarski Artystów   Nieprofesjonalnych”,

·  Oferta realizacji zadania publicznego pn. „Biznes i NGO – społeczna odpowiedzialność w powiecie lęborskim”,

·  Formularz z uwagami do oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie.

 

 

        Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Formularz dotyczący uwag.doc 2016-03-10 14:45:07 Administrator Admin
załącznik Lęborski Uniwersytet Trzeciego Wieku.pdf 2016-03-10 14:45:13 Administrator Admin
załącznik oferta Eduq0001.pdf 2016-03-10 14:45:22 Administrator Admin
załącznik Stowarzyszenie KLUKA.pdf 2016-03-10 14:45:31 Administrator Admin

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Admin Administrator
Data powstania: 10.03.2016 14:44
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 441