drukuj

2016-03-03 13:52:43

Realizacja zadania publicznego pn. „Lęborski dzień jedności Kaszubów”.


Zarząd Powiatu Lęborskiego na posiedzeniu w dniu 02.03.2016 r. uznał celowość realizacji zadania publicznego pn. „Lęborski dzień jedności Kaszubów”.

Ogłoszenie

Zarząd Powiatu Lęborskiego na posiedzeniu w dniu 02.03.2016 r. uznał celowość realizacji zadania publicznego pn. „Lęborski dzień jedności Kaszubów”.

Oferta na realizację wyżej wymienionego zadania została złożona w trybie art. 19 a ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 239).

Proponowany przez organizację pozarządową podział środków i termin realizacji kształtuje się następująco:

 

 L.p.

 Nazwa organizacji

 Nazwa zadania

 Wnioskowana kwota dotacji

 Koszt całkowity zadania

w zł

 Termin realizacji

1.        

 

Stowarzyszenie dla Kultury Regionu „Tatczëzna” w Lęborku

 

 

Lęborski dzień jedności Kaszubów

 

3.100 zł

67,39%

 

4.600 zł

 

 

17.03.2016r.-14.06.2016r.

(90 dni)

Razem

3.100

4.600 zł

x

 

Informuję o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego.

Uwagi do oferty można zgłaszać osobiście w formie pisemnej do dnia 10.03.2016 r., do Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Lęborku /pok. 129/ lub drogą elektroniczną na adres: okz-lebork@wp.pl z dopiskiem „tryb pozakonkursowy". Uwagi należy zgłaszać na załączonym do ogłoszenia formularzu.

 

Załączniki:

  • Oferta realizacji zadania publicznego pn. „Lęborski dzień jedności Kaszubów”,
  • Formularz z uwagami do oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego
    i o wolontariacie.

        Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik ogłoszenie na BIP._.doc 2016-03-03 13:53:23 Starostwo Informatyk
załącznik Oferta z 19a.pdf 2016-03-03 13:53:29 Starostwo Informatyk
załącznik Formularz dotyczący uwag.doc 2016-03-03 13:53:32 Starostwo Informatyk

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Informatyk Starostwo
Data powstania: 03.03.2016 13:52
Data ostatniej modyfikacji: 03.03.2016 14:03
Liczba wyświetleń: 335