drukuj

2016-01-20 07:58:36

OR.V.5314.01.2016 Wezwanie osoby uprawnionej do odbioru rzeczy znalezionej


czarny rower

WEZWANIE OSOBY UPRAWNIONEJ DO ODBIORU RZECZY ZNALEZIONEJ

 

 

                Na podstawie art. 15 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych ( Dz.U. z 2015 r. poz. 397) wzywam osobę uprawnioną do odbioru z Biura Rzeczy Znalezionych czarnego roweru w terminie 2 lat od dnia znalezienia ww. rzeczy, tj. od dnia  24  listopada 2015 r.

 

POUCZENIE:

 

Zgodnie z art. 187 kodeksu cywilnego rzecz znaleziona, która nie zostanie przez osobę uprawnioną odebrana
 w ciągu roku od dnia doręczenia jej wezwania do odbioru, a w przypadku niemożności wezwania w ciągu dwóch lat od dnia jej znalezienia, staje się własnością znalazcy, jeżeli uczynił on zadość swoim obowiązkom.

 

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Admin Administrator
Data powstania: 20.01.2016 07:58
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 269