drukuj

2016-01-08 14:52:44

Punkt Potwierdzania Profili Zaufanych


Powiat Lęborski wychodząc na przeciw rozwojowi społeczeństwa informatycznego z końcem 2015 r., w ramach projektu Centrum Aktywności Cyfrowej w Starostwie Powiatowym w Lęborku utworzył Punkt potwierdzania profili zaufanych dla korzystających z usług Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej - ePUAP

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej pozwala załatwić wiele spraw urzędowych bez wychodzenia z domu, za pośrednictwem sieci teleinformatycznej.

Każdy, kto chce załatwić urzędową sprawę przez Internet za pomocą platformy ePUAP, a nie posiada kwalifikowanego podpisu elektronicznego, musi dysponować  bezpłatnym profilem zaufanym, który umożliwia potwierdzanie tożsamości osoby kierującej swój wniosek w danej sprawie do danego urzędu. Jest to zestaw danych elektronicznych, które identyfikują osobę w systemie podmiotów wykorzystujących profil zaufany jako metodę uwierzytelniania. Każdy może używać tylko jednego profilu zaufanego . Aby założyć profil zaufany należy:

  1. wejść na stronę internetową ePUAP.
  2. założyć konto.
  3. wypełnić wniosek o założenie profilu zaufanego.
  4. znaleźć najbliższy urząd, w którym można potwierdzić profil zaufany ePUAP - na terenie powiatu lęborskiego będzie to: Urząd Skarbowy w Lęborku, Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Lęborku oraz Starostwo Powiatowe w Lęborku.
  5. udać się do wybranego urzędu, żeby potwierdzić założenie profilu zaufanego. 

Obywatel lub przedsiębiorca loguje się na www.epuap.gov.pl, wybiera rodzaj sprawy, którą chce załatwić w danym urzędzie i wypełnia wniosek. Przed wysłaniem dokumentu system ePUAP wysyła na adres e-mail bądź podany numer telefonu informację z kodem autoryzującym, który należy skopiować i wkleić do pola formularza na stronie ePUAP, podpisując go profilem zaufanym, a następnie wniosek wysłać do urzędu.

Profil zaufany w większości kontaktów z administracją publiczną zastępuje bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany ważnym kwalifikowanym certyfikatem. Przy czym mogą pojawić się szczególne przypadki usług, dla których prawo z różnych względów, np. technicznych, bezpieczeństwa, czy też stosowanych standardów wymaga stosowania bezpiecznego podpisu weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym. Profil zaufany nie zastępuje takiego podpisu np. przy zawieraniu umów cywilnoprawnych lub w innych sytuacjach, w których przepis szczególny wymaga innego sposobu uwierzytelnienia.

Wydanie oraz korzystanie z profilu zaufanego w odróżnieniu od bezpiecznego podpisu, jest bezpłatne. Ponadto składając podpis weryfikowany profilem zaufanym nie jest wymagane posiadanie żadnego urządzenia do składania tego podpisu (jak w przypadku bezpiecznego podpisu z certyfikatem). Jak wynika z informacji zawartych na stronie internetowej www.epuap.gov.pl, wszystkie dane systemu są chronione przez zaawansowane zabezpieczenie programowe i sprzętowe, a podczas przesyłania pomiędzy użytkownikiem i ePUAP są szyfrowane. Podpis złożony za pomocą profilu zaufanego można zweryfikować na stronie ePUAP. W czasie przeglądania dokumentu podpisanego takim podpisem system wyświetla informację o podpisie i jego ważności.

        Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik e-PUAP.pdf 2016-01-08 14:55:12 Starostwo Informatyk
załącznik ulotka e-PUAP.pdf 2016-01-08 15:00:26 Starostwo Informatyk
załącznik plakat e-puap.jpg 2016-01-11 09:12:50 Starostwo Informatyk

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Informatyk Starostwo
Data powstania: 08.01.2016 14:52
Data ostatniej modyfikacji: 11.01.2016 11:11
Liczba wyświetleń: 717