drukuj

2015-12-17 15:23:54

Informacja o wyborze oferty organizacji pozarządowej na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu lęborskiego w 2016 roku.


Niniejszym informuję, że Zarząd Powiatu Lęborskiego na posiedzeniu w dniu 16 grudnia 2015 r. dokonał, w następstwie przeprowadzonego otwartego konkursu ofert, wyboru Instytutu Aktywizacji Regionów z siedzibą w Gdyni do realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu lęborskiego w 2016 r. wraz z udzieleniem dotacji na realizację ww. zadania w wysokości 59.946,00 zł ( słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści sześć złotych 00/100)

Lębork, 2015.12.17

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Informatyk Starostwo
Data powstania: 17.12.2015 15:23
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 371