drukuj

2015-11-10 13:02:06

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej,


która powołana zostanie w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu lęborskiego w 2016 roku

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 ze zm.) oraz uchwały Nr XIV/87/2015 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 4 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na 2016 rok, Zarząd Powiatu Lęborskiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 ze zm.) (zwanych w dalszej części organizacjami) do wskazania kandydatów do prac w komisji konkursowej, która powołana zostanie w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu lęborskiego w 2016 roku.

        Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik ogłoszenie-zaproszenie do pracy w komisji - Kopia.doc 2015-11-10 13:02:14 Administrator Admin
załącznik załącznik do zaproszenia.doc 2015-11-10 13:02:17 Administrator Admin

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Admin Administrator
Data powstania: 10.11.2015 13:02
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 407