drukuj

2015-10-30 07:51:05

Sporządzenie wykazu nieruchomości stanowiących mienie Powiatu Lęborskiego przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu


1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomość niezabudowaną położoną w obrębie Małoszyce, gmina Nowa Wieś Lęborska

 

Lp.

Nr działki

Pow.

w m2

Nr KW

Cena nieruchomości

Opis nieruchomości

1.

działka
nr 41/24

1978

SL1L/00029145/0

36.000 zł*

Nieruchomość położona w miejscowości Małoszyce około 4 km od miasta Lęborka, w centrum wsi. Nieruchomość niezabudowana, niezagospodarowana, porośnięta roślinnością ruderalną i zadrzewieniami. Działka położona w otoczeniu wyposażonym w media, posiadająca bezpośredni dostęp do drogi publicznej.

* do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%

 2. Przeznaczenie w/w nieruchomości:

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Małoszyce, gmina Nowa Wieś Lęborska pod nazwą „Małoszyce uzupełnienia”, zatwierdzonym uchwałą nr XXXIII/262/13 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 5 marca 2013 roku, ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym województwa pomorskiego z 2013 roku, poz. 2075 z dnia 7 maja 2013 roku, działka nr 41/24 posiada dwie funkcje:

- część działki oznaczona jest symbolem 1.2.3.MU z funkcją obowiązującą: zabudowa mieszkaniowa jedno i/lub wielorodzinna; usługi o szerokim zakresie w tym usługi gastronomii i handlu, usługi związane z obsługą ruchu turystycznego, usługi związane z obsługą mieszkańców itp. /niewymagające decyzji środowiskowej/.

- pozostała część działki oznaczona jest symbolem 1.1.5.MW z funkcją obowiązującą: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna lub jednorodzinna, w tym zabudowa szeregowa i zabudowa bliźniacza; dopuszcza się wprowadzenie usług niewymagających decyzji środowiskowych.

3. Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 782 ze zm./ upływa 11 grudnia 2015 roku. Po upływie tego terminu zostanie przygotowane i podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o przetargu.

4. Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lęborku, ul. Czołgistów 5 oraz umieszczenie na stronie internetowej Starostwa www.powiat-lebork.com na okres od 30 października 2015 roku do 20 listopada 2015 roku.

5. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Referatu Gospodarki Nieruchomościami Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Lęborku, pok. nr 220 i 221, II piętro, tel. /59/ 863 28 41.

        Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Wykaz dz. 41.24.doc 2015-10-30 07:53:05 Administrator Admin
załącznik Mapa.pdf 2015-10-30 07:53:09 Administrator Admin

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Admin Administrator
Data powstania: 30.10.2015 07:51
Data ostatniej modyfikacji: 30.10.2015 07:53
Liczba wyświetleń: 502