drukuj

2015-10-09 10:24:41

OR.V.5314.22.2015 Wezwanie osoby uprawnionej do odbioru rzeczy znalezionej


Lębork, 2015.10.07; telefon komórkowy SAMSUNG GT-1970

WEZWANIE OSOBY UPRAWNIONEJ DO ODBIORU RZECZY ZNALEZIONEJ

 

 

                Na podstawie art. 15 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych ( Dz.U. z 2015 r. poz. 397) wzywam osobę uprawnioną do odbioru z Biura Rzeczy Znalezionych, telefonu komórkowego marki SAMSUNG GT-1970 w terminie dwóch lat liczonego od dnia znalezienia ww. rzeczy, tj. od dnia 06 października 2015 r.

 

POUCZENIE:

 

Zgodnie z art. 187 kodeksu cywilnego rzecz znaleziona, która nie zostanie przez osobę uprawnioną odebrana
w ciągu roku od dnia doręczenia jej wezwania do odbioru, a w przypadku niemożności wezwania w ciągu dwóch lat od dnia jej znalezienia, staje się własnością znalazcy, jeżeli uczynił on zadość swoim obowiązkom.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Informatyk Starostwo
Data powstania: 09.10.2015 10:24
Data ostatniej modyfikacji: 09.10.2015 10:24
Liczba wyświetleń: 633